Søknadsfrister til gaveforsterkningsordningen for kulturformål

Gaveforsterkningsordningen ble gjort rammestyrt fra 1. januar 2021. I de nye retningslinjene for ordningen er det blant annet innført nye tidsfrister for innlevering av søknad om gaveforsterkning.

Første søknadsperiode for nyordningen gjelder søknader mottatt fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021. Søkere som har mottatt utbetalinger fra giver første halvår 2021, må søke gaveforsterkning for dette beløpet innen 30. juni 2021.

Andre søknadsperiode vil gjelde søknader mottatt i perioden 1. juli 2021 – 31. mars 2022.

Retningslinjer: Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål

Gaveforsterkningsordningen er en insentivordning med statlig gaveforsterkning av pengegaver fra private givere gitt til kunst- og kulturvirksomheter hjemmehørende, og som har sitt virke, i Norge.