Jordbruksoppgjøret 2022

Staten legger fram sitt tilbud

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Staten legger torsdag 5. mai fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør.

Tid: torsdag 5. mai kl 12.00
Sted: Landbruks- og matdepartementet i R6, Teatergata 9

– Det er en ekstraordinær situasjon for jordbruksoppgjøret i år. Det er stor grad av usikkerhet på mange områder og et omfattende materiale som må gjennomgås før staten kan legge fram sitt tilbud, sier statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland.

Søyland vil presentere statens tilbud. Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil være tilstede.

Pressekonferansen blir sendt på Nett-TV.

Nett-tv Staten legger fram sitt tilbud

Se sendingen her

Se sendingen her

Jordbrukets krav ble lagt fram 27. april:
Jordbrukets krav lagt fram i dag

Forhandlingene skal være sluttført seinest 16. mai.

Kontaktperson
Ståle Norang
Tlf: 41 43 80 11