Staten og jordbruket inngår avtale om erstatning for avlingsskade

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Partene i jordbruksoppgjøret har i dag blitt enige om at det skal utbetales 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon som følge av tørken og avlingsskader i sommer. Dette kommer i tillegg til de økte utbetalingene over avlingsskadeordningen, som er anslått til over 1 milliard kroner.

– Eg er godt nøgd med at vi har blitt samde om ei løysing som er retta mot dei som er hardast råka av tørka. Eg meiner det er avgjerande at vi har kome fram til ordningar som gjer at pengane kan kome raskt ut til bonden, sier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Nett-tv Pressekonferanse: Tilleggsforandlingene i jordbruket

Se sendingen her

Se sendingen her

Målrettet avtale

Den langvarige tørken i sommer har gitt ekstraordinær stor avlingsreduksjon for bønder i flere deler av landet. Regjeringen har fulgt utviklingen tett gjennom sommeren og har allerede gjennomført en rekke tiltak: Mulighetene for forskuddsutbetaling av erstatning for avlingsskade er økt fra 50 til 70 prosent, det er innført forenklede krav til dokumentasjon ved søknader og det er gitt generell tollfrihet for import av høy og halm for å bedre tilgangen på grovfôr. 

Partene har lagt vekt på at pengene skal kunne utbetales i 2018 og har derfor blitt enige om at det skal foretas en ekstrautbetaling av husdyrtilskudd tilsvarende 285 millioner kroner til de hardest rammede områdene. Det foretas videre en ekstrautbetaling av arealtilskott til grønnsaker på 500 kroner per dekar avgrenset til 500 000 kroner per foretak. 

Med grunnlag i den ekstraordinære situasjonen, spesielt for husdyrprodusenter med egen grovfôrproduksjon, er partene enige om å øke erstatningssatsen for grovfôr i foretak med husdyr med 40 prosent. I tillegg økes maksimal utbetaling per vekstgruppe over avlingsskadeordninga fra 750 000 kroner til 1,5 millioner kroner. 

Avtale med jordbruket 30. august 2018

  • Det gjennomføres en ekstrautbetaling av husdyrtilskudd i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund.
  • Det gjennomføres en ekstrautbetaling av arealtilskudd til grønnsaker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund.
    • Utbetalingen begrenses oppad til 500 000 kroner per foretak.
  • Erstatningssatsen for "grovfôr i foretak med husdyr" heves for avlingsåret 2018 med 1,55 kroner, fra 3,85 til 5,40 kroner per FEm.
  • Maksimal utbetaling for ordningen med avlingssvikt heves for avlingsåret 2018, fra 750 000 kroner til 1 500 000 kroner per
  • Bønder som er rammet av tørke og avlingssvikt i 2018 kan (etter søknad) få utsatt frist for gjennom­føring av investeringsprosjekter.

Departementet vil legge frem forhandlingsløsningen for Stortinget gjennom en egen proposisjon. Avtalen forutsetter Stortingets godkjenning.

 

Merete Furuberg leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
Staten og jordbruket har blitt enige om at det skal utbetales 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon som følge av tørken og avlingsskader i sommer. Fra dagens pressekonferanse, fra venstre: Merete Furuberg leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Foto: Landbruks- og matdepartementet