Staten tilbyr Buskerudbyen ny belønningsavtale

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Buskerudbyen, som er Drammen, Kongsberg, Lier og Øvre Eiker, har hatt belønningsavtale med staten for perioden 2020–2021. Forhandling om en byvekstavtale starter ikke opp nå, men Buskerudbyen vil få tilbud om ny belønningsavtale.

Belønningsavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. Partene i Buskerudbyen har ønsket å forhandle med staten om en byvekstavtale, som har tilsvarende formål. Byvekstavtalene innebærer en rekke forpliktelser, men utløser også store midler fra staten. Samferdselsministeren vil tilby Buskerudbyen en ny belønningsavtale fra 2022, men gjør det samtidig klart at regjeringen ikke vil starte forhandlinger om en mulig byvekstavtale nå.

– Buskerudbyen ønsker å fortsette arbeidet med god og grønn byutvikling gjennom en byvekstavtale med staten. Det er positivt, men regjeringen vil ikke invitere til forhandling nå. Vi legger opp til å videreføre Belønningsordningen og tilby Buskerudbyen en ny belønningsavtale fra 2022. Det er ikke riktig tidspunkt å starte forhandlinger om en byvekstavtale nå, men det kan bli aktuelt senere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I svaret på Buskerudbyens søknad om byvekstavtale, viser Nygård blant annet til at Buskerudbyen i sitt grunnlagsmateriale for eventuelle forhandlinger, har forutsatt en betydelig nedgang i trafikken. Det er bruk av hjemmekontor, digitale møter og kontorfellesskap som Buskerudbyen legges til grunn for en mulig nedgang i trafikkmengden. Samferdselsministeren peker i brevet også på den økonomiske situasjonen Norge står i.

– Etter pandemien har vi fått ny kunnskap om utbredelsen og effekter av hjemmekontor og andre nye måter å jobbe på. Vi vet at reiser til og fra jobb er en viktig faktor når trafikken inn og ut av byene våre skal beregnes. Men det er ennå for tidlig å trekke konklusjoner om det vi nå gjerne kaller den nye normalen. Det gjelder for alle byområdene at den nye normalen vil påvirke både hvilke mål vi setter, og hvordan de kan oppfylles. Alt i alt er det altså flere forhold som tilsier at vi må vinne mer erfaring før vi går videre med en byvekstavtale for Buskerudbyen, sier Nygård.

– Vi vil tilby Buskerudbyen en ny belønningsavtale. Jeg vet at dette ikke innfrir ønsker og forventninger om å starte forhandlinger om en byvekstavtale nå, men det viktige arbeidet med å nå nullvekstmålet kan dermed fortsatt skje med drahjelp fra staten, sier samferdselsministeren.

Sluttrapporten fra Buskerudbyen for avtaleperioden 2020-2021, viser redusert personbiltrafikk, flere passasjerer i kollektivtrafikken og økt sykling. Resultatene må ses i sammenheng med effektene koronarestriksjoner har hatt de siste årene.