Staten ved Forsvarsdepartementet ilagt foretaksstraff

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter har ilagt staten ved Forsvarsdepartementet en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter havariet med KNM Helge Ingstad. Forsvarsdepartementet har i dag meddelt statsadvokaten at forelegget blir vedtatt.

Straffen gis for overtredelse av straffeloven § 356, jf. § 355, jf. § 27 for «ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade eller lignende ulykke, som lett kunne medføre tap av menneskeliv».

Departementet tar til etterretning at påtalemyndigheten mener det er grunnlag for foretaksstraff i saken og at begrunnelsen for dette er at Forsvaret, gjennom klarere retningslinjer og prosedyrer for å hindre den type sammentreff av uheldige omstendigheter på bro som er konstatert i denne saken, kunne ha avverget ulykken.

Departementet vil samtidig understreke at vedtakelsen av forelegget ikke innebærer at departementet har tatt stilling til eventuell strafferettslig skyld hos enkeltpersoner. Dette vil det være opp til domstolene å avgjøre.

Forsvarssektoren har siden ulykken i 2018 jobbet med å utbedre og rette opp det som blant andre Havarikommisjonen har påpekt slik at en tilsvarende ulykke skal unngås.