Statens arbeidsgiverbarometer: Hvordan har statlige virksomheter håndtert koronakrisen?

Dette innholdet er mer enn 7 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

En ny undersøkelse viser at smart bruk av egne ressurser og et godt samarbeid med de tillitsvalgte har vært viktige suksesskriterier for statlige virksomheter under koronapandemien.

– De statlige virksomhetene har vært flinke til å snu seg rundt i denne krisen. De har taklet mer overtid, nye arbeidsoppgaver og større arbeidsmengder for å kunne opprettholde driften i en krevende tid. Jeg vil takke alle de dyktige ansatte og lederne i staten som har stått på for å få Norge gjennom koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

En spørreundersøkelse som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført blant HR-direktørene i staten, gir ny informasjon om hvordan de statlige virksomhetene har håndtert koronakrisen de siste månedene.

Hovedpunkter fra undersøkelsen:

  • Hver fjerde virksomhet i staten svarer at det har vært meget eller ganske utfordrende å opprettholde driften etter at koronakrisen inntraff.
  • I 3 av 4 virksomheter har de ansatte fått endrede arbeidsoppgaver.
  • Rundt 40 prosent av virksomhetene svarer at opp mot 45 prosent av de ansatte har fått betydelig mer å gjøre som følge av pandemien.
  • Virksomhetene har i all hovedsak basert seg på egne ansatte og dermed ikke ansatt/leid inn nye medarbeidere på grunn av krisen.
  • I de fleste virksomhetene har svært mange av de ansatte jobbet hjemmefra. 

 Denne undersøkelsen bekrefter at koronakrisen også har vært utfordrende for mange statlige virksomheter. Samtidig ser det ut til at virksomhetene har vært flinke til å omstille seg, blant annet ved å gi de ansatte andre arbeidsoppgaver enn de vanligvis har, sier Astrup.

Godt samarbeid med tillitsvalgte

Den 16. mars inngikk de sentrale partene i staten en avtale om å endre rammene for arbeidstid. Undersøkelsen viser at avtalen har vært nyttig under koronakrisen. Det at kjernetiden midlertidig ble satt ut av kraft, oppleves som særlig nyttig.

– Smitteverntiltakene har ført til at mange har måttet kombinere jobben med hjemmeskole og barnepass. For mange har det nok vært nyttig å kunne jobbe om kvelden i stedet for å holde seg til kjernetiden, sier Astrup.

Et annet funn fra undersøkelsen er at stort flertall HR-ledere sier de har hatt et meget godt samarbeid med lokale tillitsvalgte i perioden.

– Virksomhetene har klart å løse sine oppgaver samtidig som de har lagt vekt på å ta vare på de ansatte. Jeg er glad for å se at ledelsen har samarbeidet godt med lokale tillitsvalgte for å finne frem til gode løsninger for de ansatte, sier Astrup.

Viktig å være gode arbeidsgivere i krisetid

I undersøkelsen kommer det frem at personalledere i staten har hatt særlig behov for støtte på områder knyttet til fjernledelse og bruk av lov- og avtaleverk. Begge deler har vært satsingsområder på Arbeidsgiverportalen som i den samme undersøkelsen får meget gode tilbakemeldinger. Hele ni av ti HR-ledere som har brukt portalen, sier seg fornøyd med informasjonen de fant der. Over halvparten av HR-lederne i staten har samarbeidet med andre HR-ledere i staten.

Les hele barometeret her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00