Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet Renevos nye biogassanlegg på Stord

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Biogassen på anlegget til Renevo lages av gjødsel fra husdyr og fiskeavfall fra oppdrettsanlegg i regionen.

På anlegget skal det lages flytende biogass som kan forsyne lastebiler med nok drivstoff til å kjøre 375 ganger rundt jordet, til sammen 50 GWh bio-LNG.

Statsminister Jonas Gahr Støre snakker med operatør Mathias Lidal Pedersen i industrilokalene til Renovo.
Operatør Mathias Lidal Pedersen orienterer statsministeren. Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor

– Dette anlegget kutter klimagass to ganger etter hverandre. Først ved at råstoffet som samles inn fra landbruk og fiskeri lages til biogass i stedet for å bli en utslippskilde. Deretter ved at for eksempel lastebiler eller busser kan kjøre på biogass i stedet for vanlig diesel, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre og daglig leder i Renevo, Jan Kåre Pedersen i samtale ved åpningen av det nye anlegget.
Statsminister Jonas Gahr Støre og daglig leder i Renevo, Jan Kåre Pedersen. Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor

Anlegget på Stord bidrar alene til å kutte 4,4 tonn CO2 i året. I tillegg til å omdanne avfall til biogass, fanges CO2 som er et biprodukt av prosessen. Det er første gang en slik reaktor er kombinert med et CO2-fangstsystem. CO2 brukes til å lage tørris. Biorest er et annet restprodukt fra biogassproduksjon som kan brukes som gjødsel i stedet for mineralgjødsel.

– Vi skal omstille norsk økonomi fra en bruk- og kastøkonomi til en sirkulærøkonomi der minst mulig ressurser går til spille. Renevo leverer i dag et veldig viktig bidrag her på Stord, sier Gahr Støre.

Renevo har fått nærmere 50 millioner kroner i støtte av Enova for å bygge anlegget, og Innovasjon Norge har gitt lån for å redusere risikoen.

Metallskilt med teksten: Biogassanlegg 1/10 - Biogassanlegget åpnet av statsminister Jonas Gahr Støre 24.5.2022.
Plakett som datofester åpningen. Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor