Statsminister Støre deltok på polartoppmøte

At den globale oppvarmingen er særlig tydelig i polområdene er en utfordring som angår alle verdens land. Trusselen kan bare møtes med sterk og rask global innsats for å begrense klimagassutslipp til atmosfæren, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han innledet under et polartoppmøte i Paris i dag.

Statsministeren deltok på One Planet – Polar Summit, et toppmøte om polarområdene og andre områder hvor isbreer og sjøis er truet av global oppvarming. Norge er til stede på toppmøtet som ledende polarnasjon og leder av Arktisk Råd (2023-2025).

Smelting av isbreer og sjøis er en global utfordring som krever global respons. Norges forskning på snø, is, hav, klima og miljø er sentrale bidrag til den globale klimaforskningen.

– Norge er eneste stat i verden med områder både i Arktis og Antarktis. Vi har førstehåndskunnskap om klimapåvirkningen av polene. For oss er det veldig viktig at Arktisk råd består som det viktigste internasjonale forum for arktiske spørsmål. Arktisk råds kjerneoppgaver er å motvirke klimaendringene, sikre en bærekraftig utvikling og legge til rette for at folk kan leve gode liv, sa statsministeren.

Statsministeren møtte også de tre forskerne Liss Marie Andreassen fra NVE og medlem av Scientific board for konferansen, direktør for Norsk Polarinstitutt Camilla Brekke og direktør for Nansensenteret Tore Furevik.

Statsminister Jonas Gahr Støre møter forskere. Sitter ved et langt møtebord som er dekket til frokost.
Statsministeren i møte med forskerne. Foto: Ingrid Brandal Myklebust / Statsministerens kontor