Nyheter

Statsminister Støre og president Macron drøftet Midtøsten og Ukraina

Felles innsats for å sikre respekt for folkeretten og grønt industrisamarbeid var hovedtemaer på møtet mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris i dag.

Støre og Macron diskuterte den dramatiske situasjonen i Midtøsten som følge av krigen mellom Israel og Hamas og Russlands krig mot Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Franrikes president Emmanuel Macron står ved siden av hverandre ved inngangen til en bygning i Paris de skal ha bilateralt møte i.
Statsminister Jonas Gahr Støre og Franrikes president Emmanuel Macron. Foto: Rune Bjåstad / Den norske ambassaden i Paris

 – Norge og Frankrike står sammen i vår utvetydige støtte til FN-pakten. Respekt for folkeretten er den eneste veien til fred, for Israel og Palestina så vel som i Ukraina. Krigen i Midtøsten har minnet oss om at det ikke finnes noe alternativ til en fredsprosess og tostatsløsning, sier Støre.

Grønt industrisamarbeid

Statsminister Støre og president Macron drøftet også energisikkerhet og var enige om å jobbe mot et strategisk industripartnerskap mellom Norge og Frankrike for å fremme grønn omstilling.


– President Macron og jeg er enige om at det er et stort potensial for et tettere samarbeid mellom Norge og Frankrike. Dette gjelder spesielt i utviklingen av nye, grønne næringer, der Norge nå går i front, sier Støre.

Statsministeren viser til at regjeringen de siste årene har tatt en rekke initiativer for å utvikle nye grønne næringer, blant annet gjennom «Grønt industriløft» og trekker frem karbonfangst og -lagring, havvind og maritim sektor, kritiske råmaterialer, batterier og hydrogen som aktuelle samarbeidsområder med Frankrike.

Rundt bord med møtedeltakere. Blant andre Frankrikes president Macron og Norges statsminister Støre.
Møte med president Macron. Foto: Ingrid Brandal Myklebust / Statsministerens kontor