Statsministeren deltek på Nordisk råds 73. sesjon og nordisk statsministermøte

Sted: København

Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på Nordisk råds 73. sesjon og nordisk statsministermøte.

Han møter mellom anna dei nordiske statsministerkollegaene sine til diskusjonar om mellom anna forsyningstryggleik og beredskap, og legg fram prioriteringar for Noregs formannskap i Nordisk ministerråd i 2022.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no.