Statsministeren diskuterte grønn omstilling og energisikkerhet med lederen for Det Internasjonale Energibyrået

I dag møtte statsminister Jonas Gahr Støre lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol. De diskuterte bærekraftig global energiomstilling, og la spesielt vekt på energisikkerhet og viktigheten av tilgang på nok og rimelig energi.

– Dagens geopolitiske situasjon demonstrerer hvor viktig energisikkerhet er. Norge skal stå på for å utvikle energisystemer uten klimagassutslipp. Vi må gå vekk fra å bruke fossil energi uten karbonfangst og lagring, til å bruke mer fornybar energi. Omstillingen av energisektoren er viktigere enn noen gang, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I dag møtte statsminister Jonas Gahr Støre lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol.
Statsminister Jonas Gahr Støre møtte lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol tirsdag 21. november 2023. Foto: Statsministerens kontor.

I møtet la statsministeren vekt på viktigheten av å finne riktig balanse mellom utslippskutt, energisikkert og energipriser gjennom den globale energiomleggingen. Han orienterte om hva Norge gjør i energisektoren for å nå forpliktelsene i Parisavtalen. Støre pekte på at vi må utvikle satsingen på lave utslipp i produksjonen av olje og gass, havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring for at vi skal nå klimamålene som er satt.

– Norge har unike forutsetninger for å satse på grønn industri i Norge, og mye av kompetansen kommer fra fagfolkene i olje- og gassindustrien. Vi vil utvikle, ikke avvikle norsk sokkel. For oss er det viktig å utvikle teknologien for fangst og lagring av CO2 og kutte utslipp. Analyser fra det internasjonale energibyrået sier at det fortsatt trengs investeringer i eksisterende olje- og gassfelt. Så vet vi at etterspørselssiden etter olje og gass vil falle og det betyr at utfasingen vil skje gradvis, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

IEAs leder kommer hvert år til Oslo for å presentere organisasjonens årlige energiprognoser World Energy Outlook (WEO) på Høstkonferansen. Konferansen arrangeres av Equinor, med Olje- og energidepartementet og IEA som medarrangører. I forbindelse med konferansen møttes Støre og Birol for å diskutere dagens energisituasjon og arbeidet med omstilling av energisektoren.