Statsministerens innledning på pressekonferansen om kraft- og industriløft for Finnmark

God morgen alle sammen, det er veldig flott å stå her – på en solfylt dag – som vi fra regjeringen vil markere er en historisk dag – for Hammerfest, for Finnmark og for Norge.

Innlegget som framført

Det er en av de viktigste oppgavene for en regjering i sitt arbeid å bidra til å skape aktivitet, trygghet og optimisme i hele landet vårt. Og jeg er glad for at finansministeren, olje- og energiministeren og jeg nå sammen kan presentere et stort kraft- og industriløft for Finnmark, som inneholder tiltak som vil sette spor, skape verdier og gi muligheter, i hele Finnmark, ja – i hele Nord-Norge. Og dette vil strekke seg langt utenfor Melkøya og Hammerfest det vi legger opp til nå:

Regjeringen har besluttet å godkjenne de endrede utbyggingsplanene for Snøhvit Future-prosjektet og gi konsesjon til en ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn og til 132 kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya.

Samtidig vil vi prioritere videre utbygging av nettet her mot øst like til Varangerbotn, og vi vil komme i gang med å behandle, med prioritet, søknader om utbygging av fornybar energi her i Finnmark. Det er mange muligheter og vi kan velge gode muligheter.

Beslutningene vi tar i dag, som er todelt, det er å si ja til det prosjektet som nå er planlagt, men også et kraft-, industri- og nettløft for regionen. Det gir grunnlag for forlenget levetid ved Nord-Norges største industrianlegg, Hammerfest LNG, som vi nå står midt i.

Opprinnelig så kunne nedtrapping av dette prosjektet ha kommet i gang på slutten av 20-tallet, men med dette opplegget så kan dette prosjektet bli stående gjennom 30-tallet og inn i 40-tallet.

Det utløser investeringer på over 13 milliarder kroner og bidrar til at Norge fortsatt skal være en trygg og stabil leverandør av gass, i en tid hvor energisikkerhet troner øverst i den sikkerhetspolitiske diskusjonen i Europa og verden for øvrig. Det kan jeg bekrefte av egen erfaring i møter med kolleger i Europa – i et dramatisk år vi har bak oss. Fem prosent av Norges gasseksport kommer herfra, men all LNG kommer herfra, og halvparten av den økningen Norge kunne gi til Europa i dette krigsåret, var LNG fra Melkøya. Det takker jeg alle de flinke folkene som har gjort det mulig for at de har klart å gjennomføre. Derfor er denne dagen viktig også faktisk utenfor vårt eget land – også for våre allierte.

Så vil denne beslutningen vi nå tar, utløse det største enkeltstående klimagasskuttet noensinne vedtatt av en norsk regjering. Og slike kutt de må vi finne, de må vi arbeide for og de må vi stimulere til. Skal vi nå klimamålene våre, så kommer vi ikke utenom å også ta tak i punktutslippene våre og sette en standard for det. Denne beslutningen vil muliggjøre et kutt på 850 000 tonn CO2 og vi stopper ikke der. Vi lanserer også et kraftløft for Finnmark som legger grunnlag for ny fornybar kraftproduksjon, kraft til nye virksomheter, små og store, og for folk i regionen.

Så vet alle som har vært involvert i dette, og det gjelder dere som jobber her og har hatt et stort teknisk prosjekt, og det gjelder befolkningen i Finnmark og i landet vårt; at dette er krevende beslutninger. Og regjeringen har brukt god og grundig tid på dette. Men når beslutningen er tatt så er det riktig at vi gjør den kjent, slik at vi kan komme i gang.

Vi lever i en tid i en verden som ser dramatisk annerledes ut enn for bare kort tid siden. Det er stor etterspørsel etter kraft og nett for å etablere ny industri. Og som statsminister så møter jeg overalt hvor jeg reiser i Norge i dag utfordringer som stort sett har som svar; at vi må finne mer kraft, mer nett og mer enøk for å nå disse målene. Det er det vi gjør med dette opplegget. Og det legger jeg stor vekt på at også blir forstått i en større sammenheng:

Invasjonen fra Russland i Ukraina har endret forholdet til vår nabo i øst og økt den sikkerhetspolitiske betydningen av aktivitet, muligheter og bosetting i nord. Det har vi kjent fra tidligere tider i sikkerhetspolitikken. Nå kjenner vi det på ny. Og da haster det både å få gjort noe med klimagassutslippene, for å bidra til å unngå irreversible klimaendringer; og det handler nå om å bruke hver dag, uke, måned og år nå framover, for å skape optimisme og aktivitet i denne delen av landet vårt. Og derfor er det altså en sterk sikkerhetspolitisk dimensjon ved den beslutningen vi tar i dag; det er et bidrag til denne aktiviteten som skal gjøre at ungdom blir boende, flytter til, og at næringslivet vårt satser i nord.

Regjeringens inngang har hele tiden vært at Finnmark skal komme styrket ut, samlet sett, i øst og vest av fylket og i nord i landet vårt. Det er et absolutt krav om å komme i gang med nettutbygging og ny fornybar kraft. Vi kan ikke bli stående der vi står i dag; det kommer vi til å bli rammet av ganske fort om vi ikke handler.

Derfor skal vi komme styrket ut av dette prosjektet og det skal bli et prosjekt hvor vi ikke skal ende opp med at det er vinnere og tapere. Det er bra for folk, industri og aktivitet, og med det opplegget vi har for ny kraft, så vil prosjektet på Melkøya i seg selv ikke være en prisdriver, på prisen vi betaler for kraft i nord.

Og da gir jeg ordet til finansminister Trygve Slagsvold Vedum som skal gå videre inn i dette kraftløftet vi lanserer i dag. Men det er en stor dag; jeg mener det er en dag som vil bli stående, som startskudd for en satsning på det beste i landet vårt; næringsaktivitet, bosetting og optimisme, og i tillegg et kraftfullt bidrag til å kutte klimagassutslipp.