Taler og innlegg

Statsministerens innledning på pressekonferansen om nytt Mjøssykehus

Det viktigste er selvfølgelig for pasientene som fortjener et nytt og moderne sykehus med muligheter til avansert behandling på samme sted, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen om nytt sykehus.

Innledningen som fremført (transkribert)

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol står på en brygge med vann og skog i bakgrunnen.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på pressekonferansen om Sykehuset Innlandet på Moelv 5. juni 2023. Foto: Camilla Pettersen / Statsministerens kontor

Ja, god morgen alle sammen – og for en fin morgen. Og la meg først takke de som har stilt brygga til disposisjon for oss som kommer fra regjeringen, på en solfylt dag.

Og vi har med oss beslutningen om at regjeringen nå har besluttet å gå videre med planene for Mjøssykehuset.

Dette har vært en sak som har gått her i regionen i årevis; nå har den vært grundig behandlet og den beslutningen er tatt, og det er viktig for å sikre at folk her i Innlandet får god og akutt hjelp og spesialisert behandling fra helsevesenet vårt i framtiden.

Og jeg har lyst til å si at dette er et eksempel på at vi satser på det offentlige helsevesenet; vi skal ha verdens beste sykehus i Norge, og nå når det kommer et nytt sykehus så er jo eksempelet på det at dere kommer til å få Europas fremste sykehus, for det er situasjonen når Norge bygger sykehus.

Det gir trygghet og vi løser de store tingene best i fellesskap.

Det viktigste er selvfølgelig for pasientene som fortjener et nytt og moderne sykehus med muligheter til avansert behandling på samme sted. Så er det viktig for fagfolkene at denne beslutningen da gir en forutsigbarhet og avklaring på hvordan arbeidsplassene vil være i framtida. Det har vært sterkt ønske om å få den avklaringen.

Og så har jeg merket meg at det store flertallet av ordførere, brukerutvalg, de som er direkte berørt, har vært tydelig på at de ønsker Mjøssykehus og Helse Sør-Øst sin anbefaling har vært å gå inn for dette og det gjør vi.

Så har vi gjort en vurdering av det som er godt for hele regionen, og det betyr at et Mjøssykehus det innebærer et allsidig lokalsykehus på Lillehammer, et Tynset sykehus som videreføres med aktivitet og arbeidsplasser minst på dagens nivå, og et sykehus på Elverum som skal ha mer aktivitet sammenlignet med det som var de gjeldende vedtakene i Helse Sør-Øst – det har vi jobbet med og det ligger godt til rette for det.

Så dette er en god, gjennomarbeidet beslutning som jeg er glad for at vi står sammen om som regjering og som jeg håper kan komme til å gi optimisme også til regionen.

Og da gir jeg ordet til regionens egen mann, finansministeren.