Statsministerens innledning på pressemøte i Stortingets vandrehall om den kommende langtidsplanen for forsvarssektoren

– Dette betyr at vi kommer til å foreslå i det reviderte budsjettet som legges frem nå på våren, en betydelig styrking av forsvaret, som en del av denne planen. Det vil også lede til at Norge oppfyller målet om 2 prosent av BNP til forsvar, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Innledningen som framført

Velkommen til dette pressemøtet. Vi kommer nå fra det sjette og siste møtet med partiene på Stortinget i diskusjon og konsultasjon om den kommende langtidsplanen for forsvarssektoren.

Jeg vil takke partiene på Stortinget som har stilt opp, vært tilgjengelige og gitt innspill. Det har vært inspirert fra den stemningen vi hadde rundt Nansen-planen, støtten til Ukraina.

Vårt mål er å sikre og søke et så bredt forlik som mulig om denne langtidsplanen. Den kommer til å prege utbyggingen av det norske forsvaret i mange år fremover. Og jo bredere støtte vi har på den, jo bedre er den for gjennomføringen og for signalene vi sender ut av Norge med et samlet Storting – og også til befolkningen i Norge. Det har vært en god og åpen prosess.

Vi tar sikte på å legge frem langtidsplanen fredag etter påske, 5. april. Og så vil Stortinget behandle den på vanlig vis, og forberedelsene til det gjøres nå.

Så opplever jeg at mange av partiene har vært opptatt av – og vi har vært opptatt av – at vi kommer raskt og kraftfullt i gang med dette. Dette er en plan for trygghet for Norge og trygghet for våre allierte. La meg understreke: Norge truer ingen. Dette er ikke en plan for konflikt, det er en plan for å unngå konflikt. Og det er det vi har arbeidet med. Men vi trenger å komme i gang.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Norge, i Europa, er alvorlig – kanskje den mest alvorlige vi har hatt på mange tiår. Det er min vurdering, Forsvarssjefens og NATOs at Russland neppe ser seg tjent med en militær konflikt med et NATO-land, med et land som Norge. Men vi må trolig i lang tid framover forholde oss til et farligere og mer uforutsigbart naboland, Russland, som i dag er i en brutal, tragisk fullskala invasjonskrig i Ukraina. Det er et stort drama som utspiller seg, og det skjer altså med utgangspunkt i vår nabo.

Vår geografi ligger fast og det er vårt ansvar å sørge for at vi har et forsvar som tar vare på tryggheten for folk i Norge. Mange land rundt oss investerer nå i et sterkere forsvar. Og de gjør det nå. Det skal også vi.

Vi har økt budsjettet til forsvar betydelig siden vi kom i regjering. Og det har vært nødvendig – og en start på denne planen – å få det vi i dag har til å virke. Det handler om å tette hull, kunne seile mer, kunne bruke det utstyret vi har, rekruttere og sørge for at bygg er i stand til å ta imot både folk og utstyr. Og det har vært en nødvendig start på det arbeidet vi skal i gang med.

Rådene vi har fått fra Forsvarssjefen, Forsvarskommisjonen og Fagmilitært råd har understreket det samme: Det er behov for å stanse forfall, styrke strukturen vi har. Og vi trenger å utdanne og ansette flere. Det er det ingen grunn til å vente med.

Vi er langsiktige i den planen vi nå legger. Det er en 12-årsplan. Og samtidig, som jeg sier, så er det behov for å komme i gang straks, med å styrke forsvaret og nasjonal beredskap, samtidig som vi støtter Ukrainas forsvar mot en brutal invasjon.

Dette betyr at vi kommer til å foreslå i det reviderte budsjettet (RNB) som legges frem nå på våren, en betydelig styrking av forsvaret, som en del av denne planen. Det vil også lede til at Norge oppfyller målet om 2 prosent av BNP til forsvar.

Det er et mål som NATO satte i 2014, som man skulle strekke seg mot. Norge har ikke nådd det målet. Vi har ikke hatt en plan for å nå det målet. Denne regjeringen la en plan.

Men vi ser nå at vi har behov for å komme i gang. Vi kommer til å foreslå å bevilge de pengene. Det kommer også til å være et kraftfullt signal fra Norge inn mot det NATO-toppmøtet som er i midten av juli, at vi nå har nådd det målet på linje med mange av våre allierte. Vi kommer på listen over land som når 2 prosent-målet.

Jeg opplever at det er en bred forståelse og støtte til denne ambisjonen her i Stortinget, og det er bra. Så, til Finansministeren.

 

Mer informasjon: