Statsministerens innlegg på pressekonferansen om Meraker Brug

Jeg får si til media; velkommen til Meraker Brug. Og jeg får si til dere som er fra Meråker – ordføreren og andre – takk for at vi får komme til Meraker Brug. Dette er et fantastisk flott sted, med en lang og ærverdig historie.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) på pressekonferansen om kjøpet av Meraker Brug.
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) på pressekonferansen om kjøpet av Meraker Brug. Foto: Ottar Løvik / Landbruks- og matdepartementet

Sjekkes mot fremføring

Dette er en av de største privateide eiendommene i Norge. Et areal på om lag 1,2 millioner mål, og mer enn 200 tusen mål av dette er produktiv skog.

Forvaltningen av Meråker bruk har vært god og bærekraftig. Det står stor respekt av den forvaltningen gjennom mange tiår, og egentlig århundrer! Jeg har lyst til å henvende meg til Arnesen og dagens eiere inntil i dag for å gi anerkjennelse og honnør av det. Og det er også en praksis som inspirerer når vi nå ser framover.

Her har folk vandret i fjellene, fisket, gått på jakt, opplevd natur, gått på ski om vinteren. Og historien strekker seg tilbake igjen til 1700-tallet. Det er et stykke av norsk historie vi er i nær kontakt med.

Og når Sandra og jeg har invitert dere hit i dag, så er det for å fortelle at det norske fellesskapet – staten, vi – gjennom Statskog, har besluttet å kjøpe Meraker Brug, som vi vet ble lagt ut til salg tidligere i år. En stor og viktig beslutning for eierne. Og selvfølgelig en stor og viktig beslutning for Statskog og også for regjeringen som eier.

For oss så har det vært viktig å sikre at denne veldig viktige eiendommen, med sine ressurser og sin historie, forblir på norske hender, tilgjengelig for fellesskapet i landet vårt. Samtidig, og det er viktig for meg å si, skal Meraker Brug fortsatt komme lokalbefolkningen i kommunen, i regionen – og la meg si i hele landet, for her har folk kommet fra nær og fjern –til gode.

Og, som jeg sa, vi skal videreføre – inspirert av hvordan denne eiendommen har blitt forvaltet – på en god og bærekraftig måte. Statskog har til hensikt og videreføre administrasjon og organisering her i Meråker kommune. Det er viktig. Og det gode samarbeidet med kommunen skal med andre ord fortsette. Og det er en anerkjennelse til kommunen, hvordan de har vært vertskap her.

Det er avgjørende å videreføre her gode tradisjoner, for å utvikle eiendommens verdier og verdiskapning lokalt innen skog, kraft, hytte- og boligbygging, jakt og fiske.

Og som en del av dette, for det er viktig å si, så ønsker Statskog blant annet å tilføre Meråker Alpinsenter et driftstilskudd på 15 millioner kroner – har jeg erfart – for å styrke Meråker som en skidestinasjon i regionen og for å bidra til videre utvikling av hyttetomter.

Og som langrennsløper så vet jeg jo at Emil Iversen kommer herfra, så det er kanskje mulig for flere å komme og gå i løypene.

Innbyggerne i Meråker kommune har avtale om rett til jakt og fiske på rundt 700 tusen mål av eiendommen, og dette vil bli videreført av Statskog som eier. Det er viktig.

Men samtidig så vil det vi nå gjør i dag, gjøre at jakt og fiske blir enda mer tilgjengelig for allmennheten – det er en viktig norsk tradisjon – både for kommunens innbyggere og for andre.   

Regjeringen vil at våre felles naturressurser skal komme felleskapet til gode. Det handler også om eierskap, når en slik mulighet byr seg fram.

På vår vakt har vi altså fått muligheten til å sørge for at en av Norges største private eiendommer, når den legges ut for salg – og det er en ærlig sak – kommer på fellesskapets hender. Det er jeg glad for.

Og så vil jeg anerkjenne min dyktige landbruksminister, for det arbeidet som er gjort. Grundigheten – som er kjennetegnet ved denne statsråden. Og Statskog, som Landbruksdepartementet er eierdepartement for, for det arbeidet som er gjort, og måten det er godt forankret i regjering. Og vi går til Stortinget med god tro på at vi skal få et flertall for dette kjøpet.

Og så vil jeg si til slutt at det er viktig i den tiden vi nå er i, å understreke at dette er en investering. Det er å flytte en del av felleskapets formue til at dette også er en del av felleskapets eiendom. Dette er ikke bruk av penger til forbruk, enten til det ene eller det andre, hvor vi har en veldig stram linje. Så det er like godt å si det med en gang. Dette handler om hvordan staten disponerer sitt eierskap.

Og da gir jeg ordet til Sandra.