Statskog kjøper en av Norges største privateide eiendommer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statskog SF har kjøpt 94 prosent av aksjene i AS Meraker Brug, en av Norges største privateide eiendommer. Regjeringen vil gjennom statlig eierskap sikre eiendommen på norske hender, og bedre allmennhetens tilgang til jakt og fiske. Kjøpet må godkjennes av Stortinget.

AS Meraker Brug er et norsk eiendoms- og kapitalforvaltningsselskap. Selskapets kjerne­virksomhet er skogsdrift, utleie av jakt- og fiskerettigheter, utleie av hytter og utvikling av hytteområder. Selskapet har eiendommer som til sammen utgjør om lag 1,2 millioner mål, flere fallrettigheter, 35 prosent av Meråker kraft, og 47 prosent av Meråker alpinsenter. Eiendommene ligger i hovedsak i Meråker kommune, men også i Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

Nett-tv Pressekonferanse med statsministeren og landbruks- og matministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

– Dette er en merkedag for fellesskapet og for Meråker. Statskog vil sørge for fortsatt bærekraftig og langsiktig forvaltning, og kjøpet vil bedre allmennhetens tilgang til jakt og fiske. Jeg er glad for at denne flotte og ressursrike eiendommen nå blir enda mer tilgjengelig for folk, både for innbyggerne her i Meråker og for andre, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– AS Meraker Brug er en unik eiendom, og det er sjelden slike eiendommer legges ut for salg. Eiendommens aksjer er ikke underlagt noen form for konsesjonsbehandling, eller annen kontroll av eierskapet. Utenlandsk eierskap har derfor vært en reell mulighet fram til i dag. Gjennom statlig eierskap sikres eiendommen nå på norske hender, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Med Statskog SF får AS Meraker Brug en profesjonell eier som vil bidra til å utvikle verdiene i selskapet i nært samarbeid med kommunen. Eiendommene er forvaltet godt, og det ligger store muligheter i å bygge videre på det tidligere eiere har skapt. Avtaler med kommunen vil bli videreført, og Statskog SF vil jobbe aktivt for å utløse eiendommenes potensial for videre næringsutvikling på en bærekraftig måte. AS Meraker Brug vil fortsatt bidra med arbeidsplasser lokalt, og Statskog SF vil se på muligheter for å legge flere fellesfunksjoner til Meråker. 

Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter nær en femtedel av Norges fastlandsareal. Selskapet ivaretar og utvikler verdier på fellesskapets grunn, og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Statskog SF er eid av staten, og eierskapet forvaltes av Landbruks- og matdepartementet.

Bakgrunn:

Statskog SF har kjøpt 94 prosent av aksjene i AS Meraker Brug av Astrup Fearnley Holding AS, Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og Kulsrud Skog AS. De øvrige aksjonærene i AS Meraker Brug vil få tilbud om å selge sine aksjer til Statskog til samme pris som de selgende aksjonærene. Med dette salget går Norges største privateide eiendom over i offentlig eie.

Pressekontakt for statsministeren:
Politisk rådgiver Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69,
e-post: esg@smk.dep.no og
Kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard, telefon 98 83 62 99,
e-post hem@smk.dep.no.

Pressekontakt for landbruks- og matministeren: Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, telefon 48 14 04 77,
e-post ottar.lovik@lmd.dep.no.