Statsministerens hilsen på samefolkets dag

Statsminister Jonas Gahr Støre og landbruks- og matminister Sandra Borch deltok på en markering av samefolkets dag hos Oslo samiske skole/Nedre Bekkelaget skole 6. februar.

Statsminister Jonas Gahr Støre hilser på elevrådsrepresentant Lina Vold og rektor Linda Jacobsen ved Nedre Bekkelaget skole i anledning samefolkets dag
Statsminister Jonas Gahr Støre hilser på elevrådsrepresentant Lina Vold og rektor Linda Jacobsen ved Nedre Bekkelaget skole i anledning samefolkets dag. Foto: Ingrid Brandal Myklebust / Statsministerens kontor

Gratulerer med dagen alle sammen!

Takk for talen, Lina, og du har til og med bursdag i dag!

Det er en stor glede å få starte denne 6. februar, som er en historisk viktig dag i landet vårt, her på Oslo samiske skole og Nedre Bekkelaget skole.

Ollu giitu/tusen takk sier jeg til dere for at dere arrangerer så flott på denne dagen.

For meg er det slik at 6. februar har blitt, gjennom årene, en dag som vi kjenner som en festdag i hele landet.

Jeg er stolt av å se at det samiske uttrykket blir tydeligere år for år. Hvis vi følger litt med, så ser vi at det kommer tydeligere fram, flere flagg kommer opp, flere står fram og viser det samiske.

Det er 30 år siden, som vi fikk høre fra Lina, at samefolkets dag ble feiret for første gang, og det er godt å se at mye har skjedd siden det. Men mye gjenstår også, for å sørge for at vi kan være trygge og ha identiteten vår i hele landet vårt.

Jeg blir glad når jeg ser at «Lihkku beivviin» dukker opp i stadig flere sosiale medier, for at flagget kommer opp på stadig flere flaggstenger, og at samisk språk og kultur, og ikke minst musikk og film, blir tydeligere og sett av stadig flere i landet.

La meg si kort fra oss i regjeringen – Sandra og jeg er her sammen – vi har tatt tak i dette. Det med språk tror jeg er en hovedsak, det viser dere her på Nedre Bekkelaget skole, men det er en oppgave for oss og en utfordring å sørge for at det er godt tilbud om språkopplæring i skolen. Nok lærere til å kunne bygge den viktige kulturen videre.

Det er mangel på samiskspråklig kompetanse og kunnskap om samisk kultur i skolen. Det må vi ta på alvor.

Dette er litt voksenprat, men vi jobber med en stortingsmelding som vi skal legge fram i løpet av våren, om det. Der tar vi tak i disse spørsmålene og ser hvordan vi kan jobbe med dette videre. Og da har vi et godt og nært samarbeid med Sametinget.

Vi er særlig opptatt av barnehagene, grunnskolen og høyere utdanning.

La meg avslutte med å si at når vi står her på en februarmorgen i Oslo, så er det også FNs internasjonale tiår for urfolksspråk. Det er enda en anledning til at vi tar vårt ansvar og jobber for å gi samiske barn et godt tilbud i barnehager og skole.

Det vet jeg at de gjør her på Oslo samiske skole, og jeg vil berømme dere som er lærere og ansatte og alle barna som jobber for dette og derfor er jeg ekstra glad for å være her sammen med dere i dag.

Så takk for oppmerksomheten, lihkku beivviin, og ha en flott festdag på denne viktige 6. februar. Tusen takk!