Forsida

Statsråd Gjelsvik til Hammerfest

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) besøker Hammerfest 24. januar. Her inviterer han mellom anna til eit dialogmøte om evaluering av tiltakssona for Nord-Troms og Finnmark.

Presse er velkommen til å ta del i programmet.

Program:

12.00-14.00: Statsråd Gjelsvik inviterer til dialogmøte om evaluering av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark.

Stad: Arktisk kultursenter, Strandgata 30, Hammerfest

14.15-15.00: Statsråden møter representantar frå Troms- og Finnmark fylkeskommune. Tema for møtet er mellom anna ramme for oppdeling av fylket.

Stad: Arktisk kultursenter, Strandgata 30, Hammerfest

15.15-16.00: Statsråden deltek på synfaring av prosjektet Hammerfest Ren Havn.

Stad: Rådhuset, Rådhusgata 1 og hamna i Hammerfest.

16.15-17.00: Statsråden besøker Kirkeparken omsorgssenter.

Stad: Sørøygata 13, Hammerfest 

Pressekontakt: 

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00
E-post til kommunikasjonseininga: ke@kdd.dep.no