Status og utsikter for Norges energinæringer

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holdt dette innlegget på rapportlansering under et frokostmøte hos Eksportkreditt Norge i Oslo 10. oktober 2019.

Sjekkes mot fremføring. 

Kjære alle sammen,

La meg få takke Multiconsult og Rystad Energy for et meget godt og grundig arbeid.

Det disse rapportene først og fremst forteller oss, er at vi er en energinasjon – også ute i verden – der verdensmarkedet er viktig for norske bedrifter.  

Min jobb som olje- og energiminister, er å legge til rette for at vi kan utvikle oss her hjemme – og for at våre energibedrifter skal være godt rustet i den tøffe internasjonale konkurransen.

For å gjøre det, trenger vi et best mulig kunnskapsgrunnlag – noe disse rapportene er med å gi oss.

Og dette er ikke et bare et nyttig kunnskapsgrunnlag for oss i departementet. Sammen med oss her i dag har vi både,

Norwep, vårt viktigste virkemiddel, partner og rådgiver for internasjonalisering av energinæringene.

Og ikke minst Eksportkreditt, som bidrar med eksportfinansiering.

Sammen skal vi skape gode rammevilkår gjennom energipolitikken, og de virkemidlene vi har for våre energibedrifter utenlands.

Og så skal næringslivet gjøre jobben, med å utvikle, omstille og vinne markedsandeler – noe disse rapportene tydelig viser at de gjør.

I det store bildet, handler det altså om at vi er en fornybarnasjon og en petroleumsnasjon, med leverandør- og teknologibedrifter som har de riktige forutsetningene for å ta del i energiutviklingen, både hjemme, og globalt.

Og her hjemme ser vi et norsk fornybarmarked i sterk vekst, både med tanke på omsetning, og sysselsetting.

Mye av denne kunnskapen og forutsetningene brukes også ute, om det er havvind, vannkraft eller solkraft, bare for å nevne noe.

Også i Rystad-rapporten finner vi en positiv utvikling for våre internasjonale oljeserviceselskaper.

Det som er særlig positivt, er at det meldes om vekst – for første gang siden 2014 – og at veksten for de norske selskapene, er større enn det vi ser globalt.

Og det synes jeg sier litt om den konkurransedyktige og spesialiserte offshorenæringen vår.

Selv om det forventes økt omsetning fremover, betyr ikke det at det er rom for hvileskjær.

Det er knallhard konkurranse, knappe marginer og ikke minst et usikkert verdensbilde med tanke på lokale særkrav og proteksjonistiske signaler. Spesielt når vi vet at de tre viktigste markedene er Storbritannia, Brasil og USA.

Men jeg tror fortsatt at våre oljeservice-selskaper står godt rustet til å løse dette også.

Vi har altså her i dag fått to rapporter. En på fornybar og en for petroleumssektoren.

Det er det gode grunner til. Men, det er også grunner til å se dette sammen – uten å plassere det i hver sin silo.

Dette kommer tydeligst frem når vi snakker om havvind, som fortsatt er vår største eksport på fornybarsiden, og et unntak hvor norske aktører har gått rett på ut internasjonalt, uten å ha et hjemmemarked.

Her er mulighetene store for norsk aktører i tiden som kommer. Markedet i Europa, og i økende grad Nord- Amerika, og Asia, er i sterk vekst.

Her kombinerer vi altså kunnskapen og erfaringene fra både fornybarnæringen og petroleumsnæringen.

Dette forteller oss at vi må tenke enda mer helhetlig når vi utformer energipolitikken.

Så forteller også begge rapportene, at vi gjør noe riktig i energipolitikken.

Når energidebatten er preget av vindkraft på land, kraftskatteutvalg, utenlandskabler og energimarkedspakker -  er det viktig å få frem det rapportene sier: At vi er en stolt energinasjon – også ute i verden.

Virksomheter som vinner frem i tøff konkurranse på det globale energimarkedet, og som gir så mye til samfunnet.

Derfor skal vi fortsette å føre en politikk som legger til rette for:

  • En lønnsom utbygging av fornybar energi, hvor vi også skal legge til rette for utvikling av havvind også i Norge.
  • En effektiv kraftforsyning.
  • Og ikke minst, en langsiktig og offensiv petroleumspolitikk, med fokus på blant annet forskning og utvikling.

At vi nå foreslår å bevilge 34 millioner til Norwep for 2020, viser at vi satser.

At vi støtter opp om at norske energibedrifter – hele bredden av dem – kan eksportere miljø- og klimavennlige løsninger, til det voksende globale markedet.

Og dere, jeg er ikke i tvil om at vi kommer fortsatt til å være en petroleums- og fornybarnasjon ute i verden.

Min jobb er å legge til rette for dette. Og når vi vet at energimarkeder, teknologi og klima er i forandring, må vi også tilpasse politikken vår.

Derfor trenger vi god kunnskap om markedet, som vi har fått i dag.

Tusen takk skal dere ha, godt jobbet, og mange takk for meg!