Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stort behov for støtte til Libanon

Statsminister Erna Solberg møtte i dag Libanons statsminister Tamam Salam under FNs Generalforsamling i New York. – Libanon tar et stort ansvar for de sårbare menneskene på flukt fra krigen i Syria. Mitt budskap til Libanons statsminister var at Norge vil fortsette å gi en betydelig støtte i denne situasjonen.

Statsministrene diskuterte konflikten i Syria, som har skapt den største flyktningkrisen i vår tid. Solberg understreket at Norge vil fortsette å støtte Libanon, som har mottatt mer enn 1,1 millioner registrerte flyktninger fra Syria.

Norge vil i år gi om lag 1,4 millioner kr til Syria og nærområder. Av disse så vil 250 millioner kroner til Libanon i respons til Syriakrisen. Hoveddelen er humanitær støtte til flyktninger i Libanon.  

Utdanning er spesielt høyt prioritert og vi gir over 120 millioner kr til utdanningstiltak gjennom norske organisasjoner og UNICEF.  Gjennom FN mottar flyktningene pengestøtte slik at de selv kan bestemme hva slags matvarer og andre varer de har behov for. Norge støtter både politisk og økonomisk denne måten å gi hjelp på som både er effektiv og gir flyktningene mer verdighet og valgfrihet.

Husly, vann og sanitære tjenester og bedre helsetjenester for flyktninger er også viktig i den norske innsatsen. Norge støtter også Libanons innsats med å levere grunnleggende tjenester til sin egen befolkning.

Regjeringen har også varslet at de vil øke humanitær bistand til nærområdene med 1 milliard kroner i 2016.

Det er uakseptabelt at konflikten i Syria fortsetter, at uskyldige blir drept og drevet på flukt, at barn blir fratatt muligheten til å gå på skole. Så lenge krigen fortsetter, øker faren for ytterligere ustabilitet i regionen.

Det var enighet om at vi trenger en politisk løsning og en overgangsregjering, og at Sikkerhetsrådets medlemmer, regionale og lokale aktører også ta ansvar og bistå med å finne en vei frem.

Det internasjonale samfunnet må i tillegg øke innsatsen for både flyktningene og sivile i nød i Syria og nabolandene. Statsministrene diskuterte i denne sammenheng giverkonferansen som Norge har tilbudt seg å være vertskap for. Begge understreket behovet for å finne politiske løsninger og få en slutt på konflikten.

Norge har fordoblet humanitær og utviklingsbistand til Syria og nærområdene fra 2014 til 2015. Økningen vil fortsette i 2016. Norge vil sammen med Tyskland være vertskap for en giverkonferanse for Syria.

Til toppen