Støtte til fornybar energi i utviklingsland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre har en lederrolle i alliansen Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP). Under klimatoppmøtet i Egypt annonserte alliansen forpliktelser på 360 millioner dollar, om lag 3,6 milliarder kroner, i støtte til rene energiløsninger i 12 land.

Alliansen skal mobilisere privat og offentlig kapital til fornybar energi i utviklingsland.

– Tilgang til energi er helt avgjørende for økonomisk utvikling og velferd. 3,6 milliarder mennesker mangler tilgang til pålitelig og tilstrekkelig ren energi. Hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet må vi mobilisere kapital til å bygge ut mye mer ren energi som sol- og vindkraft, slik at disse landene ikke må gå veien om fossil energi først, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han deltok i et panel sammen med blant andre Malawis president Lazarus Chakwera.

Fra venstre: president Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi, statsminister Jonas Gahr Støre, •	Wanjira Mathai, administrerende direktør for Africa, World Resources Institute og rådgiver for Bezos Earth Fund.
Fra venstre: president Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi, statsminister Jonas Gahr Støre, og Wanjira Mathai, administrerende direktør for Africa, World Resources Institute og rådgiver for Bezos Earth Fund. Foto: Statsministerens kontor.

GEAPP-rapporten Powering People and Planet viser alliansens ambisjoner og har eksempler på aktiviteter som er satt i gang i flere land.

Foreløpig er alliansen inne med finansiering av ulike prosjekter i blant annet Nigeria, Sør-Afrika, Den demokratiske republikken Kongo, Etiopia, Uganda, Sierra Leone, Malawi, Puerto Rico, Haiti, Myanmar, Indonesia og India. Det dreier seg blant annet om solkraftanlegg, vannkraftanlegg og batterilagringssystemer.

Les nettsaken på GEAPPs nettside:

Global Energy Alliance for People and Planet Reports Strong First Year Working to Boost Energy Access and Reduce Emissions in 12 Countries - Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP)