Støtte til reduserte strømpriser i Longyearbyen

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Longyearbyen lokalstyre med 50 millioner kroner i 2023 for støtte til reduserte strømpriser.

Longyearbyen lokalstyre har økte utgifter til diesel som følge av nedleggelse av kullkraftverket og overgangen til dieselkraft.

– Regjeringen vil legge til rette for at Longyearbyen skal fortsette å være et norsk familiesamfunn. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Longyearbyen lokalstyre, for å bidra til reduserte strømpriser i Longyearbyen og forutsigbarhet i energiomstillingen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– På den måten må ikke Longyearbyens innbyggere og næringsliv bære disse kostnadene alene gjennom økte strømpriser, sier statsråden videre.

Longyearbyen lokalstyre har stengt ned det gamle kullkraftverket og gått over til energiproduksjon ved diesel. På sikt skal fornybare energikilder fases inn. Overgangen fra kull til diesel har redusert utslippene med 50 prosent.

Lokalstyret har samtidig fått betydelige økte kostnader til diesel, blant annet som følge av at markedsprisen på diesel har steget kraftig på grunn av krigen i Ukraina. Regjeringen foreslår at midlene bevilges under forutsetning av at kullkraftverket ikke tas i bruk igjen.