Prop. 19 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget