Økt bevilgning til sikkerhetsutstyr i kriminalomsorgen

For å opprettholde sikkerheten i fengsler og gjøre kriminalomsorgen i bedre stand til å ivareta de innsatte, foreslår regjeringen 10 millioner kroner i nysalderingen for 2023. Midlene skal gå til innkjøp av kroppsskannere og gjennomlysningsutstyr.

De tekniske hjelpemidlene vil effektivisere adgangskontroll og kontroll i fengslene, og sørge for at kontrolltiltakene blir mindre inngripende og mer skånsomme for de som blir utsatt for dette.

Flere kroppsskannere kan føre til at nakenvisitasjoner reduseres  ved at kontroll gjennomføres med tekniske hjelpemidler.

Tekniske hjelpemidler vil bidra til kvalitet og presisjon i kontrolltiltakene, og at sikkerheten i fengslene opprettholdes.

Regjeringen har i tillegg styrket kriminalomsorgens budsjett med totalt 145 millioner kroner i 2022 og 2023. I revidert nasjonalbudsjett for 2023 styrket regjeringen budsjettet ytterligere med 50 millioner kroner for å bedre kriminalomsorgen sitt budsjett, i tillegg til 50 millioner kroner som en ekstraordinær priskompensasjon. Regjeringens gjenoppbygging av kriminalomsorgen fortsetter i forslaget til statsbudsjett for 2024, hvor det foreslås 85 millioner kroner, i tillegg til midler for å styrke arbeidet med å bedre kvinners soningsforhold og å øke kapasiteten ved ungdomsenhetene.