Støtter den andre erklæringen om å suspendere russiske og belarussiske idrettsforbund

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har sammen med ministre fra 34 andre land undertegnet en erklæring der de oppfordrer internasjonale særforbund om å suspendere russiske og belarussiske idrettsforbund.

Landene oppfordrer videre idretten til å fjerne russere og belarussere med koblinger til regimene fra maktposisjoner i internasjonale særforbund, f.eks. styrer og arrangementskomiteer. Videre mener de at nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner bør vurdere å forhindre at deres idretter blir kringkastet i Russland og Belarus.

Den 2. erklæringen om Russlands krig mot Ukraina og internasjonal sport (.pdf)

Dersom idrettsorganisasjoner og arrangører tillater russere og belarussere å delta i idrettsarrangement, bør det framgå at:

  • disse ikke representerer Russland eller Belarus 
  • det ikke brukes offisielle symboler, flagg, emblemer, nasjonalsanger for Russland og Belarus
  •  

Det oppfordres til at det tas nødvendige tiltak for at det ikke framføres erklæringer, utsagn, symboler e.l. som er i strid med ovennevnte.

Denne erklæringen er en videreføring fra erklæringen i mars der man oppfordret internasjonal idrett til å påse at:

  • Russland og Belarus ikke skulle kunne være vert for internasjonale idrettsarrangement
  • toppidrettsutøvere, lag, ledere og trenere som representerer Russland eller Belarus ikke skulle kunne konkurrere i andre land
  • det ble truffet tiltak mot idrettsrelaterte investeringer med bånd til den russiske eller hviterussiske staten.

Russisk og belarussisk toppidrett er viktig for makthaverne i Russland og Belarus. Gjennom disse erklæringene ønsker 35 likesinnede land fra hele verden å oppfordre internasjonale idrettsorganisasjoner til å bruke den muligheten som idretten gir til å legge press på regimene i Russland og Belarus.