Nyheter

Strømstønad til husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk

Olje- og energidepartementet har i dag vedtatt en forskrift som inkluderer husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk med privat strømnett i strømstønadsordningen.

– Med denne endringen følger vi opp regjeringens arbeid med å justere strømstønadsordningen slik at den også treffer forbrukere tilknyttet grendenett og dermed sikre at ordningen blir relevant for disse husholdningene, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Husholdninger som er tilknyttet gårds- og grendeverk uten eget kundeforhold til et nettselskap, har til nå ikke vært omfattet av strømstønadsordningen. Departementet har i dag fastsatt en forskrift som på nærmere vilkår inkluderer disse i strømstønadsordningen for husholdninger. Strømstønad skal beregnes som etter strømstønadsloven.

Endringen går ut på at det utbetales strømstøtte for strømuttak i tilknytningspunktet mellom gårds- og grendeverket og nettselskapet. For at nettselskapet skal kunne utbetale stønad, må nettkunden i tilknytningspunktet rapportere opplysninger om gårds- og grendeverk og tilknyttede husholdninger til nettselskapet.

Nettselskapet vil utbetale stønad til nettkunden i tilknytningspunktet, som må sørge for at stønaden fordeles på de stønadsberettigede husholdningene tilknyttet gårds- og grendeverket. Fordelingen vil skje basert på husholdningenes forbruk.

Det etterbetales stønad fra og med 1. januar 2023, eller fra tilknytningstidspunktet dersom dette var på et senere tidspunkt.

Reguleringsmyndigheten for energi vil oppdatere sine nettsider med informasjon om endringen: RME - Reguleringsmyndigheten for energi (nve.no).

Forskriftsteksten finner du her: Forskrift om endringer i midlertidig forskrift om strømstønad.