Strømstøtteordningen til jordbruket videreføres

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at strømstøtteordningene for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag skal videreføres ut 2024. Videreføringen sikrer forutsigbare rammevilkår for næringen.

Videreføringen innebærer at dagens øvre forbruksgrense på 60 000 kWt per måned for jordbruksforetak opprettholdes, og sikrer at primærprodusenter i jordbruket får en kompensasjon som dekker 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til forbrukstaket.

– Jeg er svært glad for at vi har fått til en videreføring av strømstøtteordningene for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Ordningen er avgjørende for å sikre norsk matproduksjon, og gir næringa forutsigbare rammevilkår framover. Ordningene er målretta og avhjelper næringa med høye kostnader i en periode der mange kostnader har økt kraftig, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matdepartementet vil komme tilbake til detaljene i ordningen.