Styrket innsats mot nød og sult på Afrikas horn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– 20 millioner mennesker trues nå av sult som følge av tørken på Afrikas horn. Norge styrker derfor innsatsen for å bidra til å lindre nød og forebygge hungersnød i Somalia, Etiopia og Kenya, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Norge gir nye 200 millioner kroner i humanitær bistand til Afrikas horn.

Landene på Afrikas horn står på randen av en humanitær katastrofe som følge av tørken som alt har herjet i flere måneder. Den fjerde regntiden har så langt uteblitt. Avlinger er ødelagt og husdyr har bukket under. Et stort antall mennesker er fordrevet fra sine hjem på jakt etter mat og vann.

Ringvirkningene er alvorlige for regionen som også er rammet av konflikt, høye matvarepriser som følge av Ukraina-krigen, gresshoppestormer og covid-19. FN advarer om en reell fare for hungersnød i Somalia, der 40 prosent av befolkningen har for lite mat. Men også i Kenya står en halv million mennesker i fare for å rammes av en sultkatastrofe. I Etiopia har andelen av befolkningen som trenger humanitær bistand økt kraftig.

Situasjonen er svært alvorlig. Ti millioner barn trues av akutt feilernæring. Tørken har ført til en økning i seksualisert og kjønnsbasert vold. Mange barn har falt ut av skolen.

Norge er en betydelig giver til landene på Afrikas horn. Kjernestøtte ble utbetalt til humanitære partnere tidlig på året. Rundt ti prosent av støtten gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF) er fra norske bidrag.

FN ber alle land om å bidra med akutt nødhjelp til Afrikas horn. Sammen med EU arrangerer FN et møte 26. april for å mobilisere det internasjonale giversamfunnet. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltar på vegne av Norge.

– Tørken er katastrofal. Vi må handle raskt for å bidra til å løse krisen og i arbeidet med å forebygge nye sultkatastrofer. Norge prioriterer matsikkerhet og en mer klimatilpasset matproduksjon i utviklingspolitikken, sier utviklingsminister Tvinnereim

Klimaendringene er reelle. Landene på Afrikas horn vil oftere oppleve ekstremvær i tiden fremover. Norge arbeider med en ny matsatsning som vil styrke matsikkerhet og klimatilpasning, spesielt rettet mot småskala matprodusenter og lokale verdikjeder.