Styrket samarbeid mellom nasjonale og regionale myndigheter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet inviterte representanter for fylkeskommunene, statsforvalterne og Innovasjon Norges regionskontor til fellessamling fredag 2. september.

De regionale fagmiljøene disse tre offentlige aktørene representerer enkeltvis, og gjennom samarbeidet i de regionale partnerskapene er viktige for at regjeringens politiske ambisjoner på landbruks- og matområdet kan realiseres.

Formålet med samlingen var derfor å legge til rette for en felles møteplass for å:

  • Styrke dialogen og samarbeidet mellom nasjonale og regionale myndigheter om gjennomføring av landbruksoppdraget.
  • Dele kunnskap og erfaringer mellom aktørene i det regionale partnerskapet innen landbruk.

Innledninger både fra representanter innen forskning, jordbruksnæringen, restaurant- og matbransjen og virkemiddelapparatet selv, la til rette for en god dialog og drøfting om de to hovedtemaene på samlingen som var Matnasjonen Norge og Bærekraft og grønn omstilling.