Svar på skriftlig spørsmål om bedring av rammevilkårene til norsk landbruk

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) - om bedring av rammevilkårene til norsk landbruk.

Svar på spørsmål nr. 1781 til skriftlig besvarelse fra stortings­representant Tor André Johnsen om bedring av rammevilkårene til norsk landbruk

Jeg viser til ditt spørsmål til Finansminister Trygve S. Vedum:

«Vil finansministeren umiddelbart sørge for å bedre rammevilkårene til norsk landbruk, både når det gjelder reduserte skatter/avgifter og økt tilskudd eller vil ministeren bare fortsette å sitte på gjerde og formidle tom retorikk og vente på landbruksoppgjøret?»

Spørsmålet er oversendt Landbruks- og matministeren for besvarelse.

Jordbruket står i dag i en svært krevende situasjon med kraftig økende kostnader på viktige innsatsfaktorer i produksjonen, som strøm, drivstoff og mineralgjødsel. Usikkerheten rundt krigen i Ukraina og de forstyrrelser dette skaper i de internasjonale markedene medfører ytterligere kostnader.

Regjeringen har absolutt ikke sittet på gjerdet etter at den tok over etter regjeringen Solberg. Vi har derimot vist handlekraft i en periode som har vært svært utfordrende for mange sektorer. Da regjeringen Støre overtok, var noe av det første vi gjorde å innfri fullt ut jordbrukets krav i tilleggsforhandlingene i oktober, og vi bevilget 754 mill. kroner til jordbruket. I tillegg bevilget regjeringen 200 mill. kroner, som særlig skulle prioriteres investeringsstøtte til små og mellomstore melkebruk. Regjeringen har også innført en strømstøtteordning for primærprodusenter i jordbruket og veksthusnæringen. Nylig ble regjeringen enig med SV om en videreføring av strømstøtteordningene til og med mars 2023. Staten og jordbrukets organisasjoner har i en tilleggsprotokoll også åpnet for en økning i planlagt gjennomsnittlig engrospris, noe som gjorde det mulig å øke produsentenes inntekter på kjøttprodukter.

Regjeringen vil sikre landbruk over hele landet, økt verdiskaping og lønnsomhet i bruk av jordbruksarealene. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom de årlige jordbruks­forhand­lingene. Jordbruksoppgjøret er en viktig arena for å gjennomgå, og enes om virkemidlene og rammebetingelsene for jordbruksnæringen sammen med jordbruksorganisasjonene. Jeg ser frem til årets forhandlinger. Budsjettnemnda for jordbruket vil legge fram grunnlags­materialet til forhandlingene rett etter påske. Jordbruket vil etter planen legge fram sitt krav 27. april, mens statens tilbud vil bli lagt fram 4. mai. Frist for forhandlingene er på vanlig måte 16. mai.

Med hilsen

Sandra Borch