Svar på skriftlig spørsmål om beredskapslagring for matkorn

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om etablering av beredskapslagring for matkorn.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2962 om etablering av beredskapslagring for matkorn

Jeg viser til spørsmål nr. 2962 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson til skriftlig besvarelse:

«Årets kornavling ser ut til å bli svært god. Uvanlig mye av kornet holder matkvalitet. Men prognoser fra Felleskjøpet Agri viser at om lag 31.000 tonn mathvete, av en anslått totalavling på 256.000 tonn, kan bli omdisponert til dyrefôr. Det tilsvarer omtrent 62 millioner brød. Vil regjeringen, på bakgrunn av dette, prioritere å etablere beredskapslagring for matkorn i neste års statsbudsjett?»

Regjeringen iverksatte tidligere i år, i tråd med Hurdalsplattformen, arbeidet med å se på muligheten for etablering av beredskapslagring av matkorn. Landbruks- og matdepartementet ga 10. mars utredningsoppdraget til Landbruksdirektoratet.

Departementet mottok rapport fra direktoratet 15. juni. Landbruksdirektoratet har vurdert en rekke alternativer med omfang av lagring, lokalisering av lagre og lagerkapasitet.

Regjeringen arbeider videre med beredskapslagring av matkorn. Her er Landbruksdirektoratets rapport et viktig grunnlag sammen med annen relevant informasjon.

Med hilsen

Sandra Borch