Svar på skriftlig spørsmål om bruk av varmesøkende droner

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) om statsråden vil ta initiativ til at det kan organiseres mer systematisk bruk av varmesøkende droner.

Svar på spørsmål nr 2417 fra stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Hvert år blir et stort antall rådyrkalver drept når førsteslåtten tas. Statsråden var nylig selv på besøk i Indre Østfold og så hvor effektivt det er å finne trykkende rådyrkalver med droner som har varmesøkende kameraer. Her var det ildsjeler, dugnadsånd og en velvillig kommune som har bidratt. Men vil statsråden ta initiativ til at det kan organiseres mer systematisk bruk av varmesøkende droner til dette formålet, gjennom f.eks. samarbeid mellom organisasjoner og kommuner – og eventuelt finansiert av offentlige midler?»

Først og fremst vil jeg berømme arbeidet som er lagt ned lokalt for å redusere antall rådyrkaler som blir drept av slåmaskin. Som nevnt i spørsmålet var jeg selv nylig i Indre Østfold og fikk se resultatet av en flott innsats og samarbeid mellom blant annet kommunen og et dyktig dronemiljø som benyttet droner med termiske kamera. Jeg er imponert over hvordan ny teknologi og godt samarbeid gjør at stadig flere rådyrkalver kan reddes. Dette er viktig og god skadeforebygging som redder ville dyr som lever i åker og eng, og samtidig bedrer hverdagen for bonden som slår gresset. Rådyrkalver som blir kjørt i hjel i slåtten vil også forurense fôret.

Ny teknologi og samarbeid mellom flere aktører gjør at stadig flere rådyrkalver kan reddes, og jeg mener at næringsdrivende i jordbruket har en egeninteresse i å ta i bruk slike løsninger der det er mulig. Jeg mener man først og fremst bør finne gode lokale løsninger for samarbeid om dette, for eksempel mellom jordbrukets næringsorganisasjoner, kommunene og frivillige.

Med hilsen

Sandra Borch