Svar på skriftlig spørsmål om Grytten-utvalget

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant (SV) -  Grytten-utvalget - jordbrukerens inntektsmuligheter.

pm nr 2609 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes - Grytten-utvalget - jordbrukerens inntektsmuligheter

Representanten Fylkesnes stilte følgende spørsmål:

«Vil statsråden sørge for at Grytten-utvalget også vurderer om kravet til effektivisering av arbeidsforbruk skal endres/fjernes slik at jordbrukernes inntektsmuligheter ikke lenger gjøres avhengig av at arbeidsforbruket stadig reduseres slik SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet er enig om?»

Gryttenutvalget er nå i sluttfasen av sitt arbeid og det er ikke aktuelt å endre på utvalgets oppdrag. Når rapporten er overlevert vil den bli sendt på høring, og sammen med høringsinnspillene vil den gi et godt faglig grunnlag for den jordbrukspolitiske debatten.

Med hilsen

Sandra Borch