Svar på skriftlig spørsmål om lønnsbetingelser og bonusordninger for direktørene i Tine-konsernet

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) - Vedr lønnsbetingelser og bonusordninger for direktørene i Tine-konsernet.

Spm nr 1375 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo - Vedr lønnsbetingelser og bonusordninger for direktørene i Tine-konsernet

Jeg viser til spørsmål nr. 1375 til skriftlig besvarelse oversendt fra Stortingets presidentskap. Spørsmålet er reist i brev av 25.02.22 fra Stortingsrepresentanten Alfred Jens Bjørlo. Spørsmålet lyder som følger: 

«Er landbruksministeren samd med Aps nestleiar i Stortingets næringskomite i at Tine-konsernet med si nøkkelrolle i norsk landbrukspolitikk bør vere opne om kva direktørane i selskapet tener, og kva signal meiner statsråden det sender at konsernet i den krevjande tida norsk landbruk er inne i innfører resultatbaserte bonusordningar for direktør-sjiktet?» 

Representanten Bjørlo stiller spørsmål om hva jeg som statsråd mener om et privat selskaps politikk omkring åpenhet om lederlønninger og avlønningssystemer. Dette er spørsmål som ligger utenfor det jeg kan eller bør mene noe om.

Med hilsen

Sandra Borch