Svar på skriftlig spørsmål om strømstøtte til landbruket

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om strømstøtte til landbruket.

Svar på spørsmål nr 2835 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om strømstøtte til landbruket

Jeg viser til spørsmål nr. 2835 fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes:

«Kan statsråden redegjøre for hvilke vurderinger som er gjort når regjeringen uttaler at de ikke ønsker å heve strømstøttetaket for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag på 20 000 kW?» 

Primærprodusenter i jordbruket og veksthus fikk, som eneste næring, strømstøtte fra desember 2021. Formålet med strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen er å bidra til at norsk matproduksjon og norsk produksjon i veksthus opprettholdes på tross av de ekstraordinært høye utgiftene til strøm. For husholdninger er maksimalgrensen for kompensasjon 5 000 kWt per husholdning per måned. Maksimalgrensen på 20 000 kWt per foretak per måned for jordbruksnæringen ble satt etter innspill fra jordbruksorganisasjonene, og skulle dekke et rimelig og normalt strømforbruk for både næring og privat forbruk på et «vanlig» gårdsbruk. Jeg presiserer at veksthus og vanningslag ikke har noe forbrukstak. Dette innebærer at disse kan søke om dekning av alt forbruk knyttet til produksjon og vanning.

Det er gjort betydelige prioritereringer av norske bønder, blant annet gjennom tilleggs­for­handlinger, økte investeringsmidler utenfor jordbruksoppgjøret, et historisk høyt jord­bruks­oppgjør, ekstraordinær utbetaling i 2022 samt strømstøtte både til landbruket og veksthus. Det er mange som sliter, også annet næringsliv. Næringslivspakken som kommer skal favne alt næringsliv, og det blir derfor ikke riktig å gi ytterligere støtte til enkelte grupper av nærings­utøvere nå.

Med hilsen

Sandra Borch