Svar på skriftlig spørsmål om strømstøtte til landbruket

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) om strømstøtte til landbruket.

Svar på spørsmål nr. 146 fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo om strømstøtte til landbruket

Jeg viser til spørsmål nr. 146 fra representanten Alfred Jens Bjørlo:

«Landbruksministeren sa i NRK sitt debattprogram Dagsnytt 18 fredag 14. oktober at «Vi hadde aldri fått til en strømstøtte til norsk landbruk hvis vi hadde vært EU-medlem. Det er en unik ordning som Norge er alene om å ha.» 

Kva dokumentasjon har statsråden for denne påstanden?» 

I Norge innførte vi strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus allerede fra desember 2021 med bakgrunn i utviklingen i strømprisene i Norge høsten 2021. Utbetalingene over ordningen startet i februar 2022. Ordningen er innrettet slik at foretakene i realiteten får kompensert sine strømutgifter over 70 øre pr. kWt.

23. mars 2022 vedtok EU-kommisjonen en midlertidig krisepakke for å stimulere økonomien som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Kommisjonen vedtok samtidig at de enkelte medlemslandene kunne få noe mer fleksibilitet enn det som er vanlig, til å gi nasjonal støtte innenfor EUs statsstøtteregelverk.

Finland benyttet seg av dette, og EU-kommisjonen godtok 20. mai 2022 Finlands søknad om å bruke 16 mill. euro til bønder. Støtten i Finland utbetales som direkte støtte til jordbruket, bortfall av eiendomsskatt og investeringsstøtte for alternativ energi, bl.a. bioenergi.

Dersom Norge hadde vært medlem av EU måtte vi utformet våre nasjonale regler i tråd med EU sine. Jeg er glad for at vi kunne reagere raskt, og lage våre egne regler innenfor det handlingsrommet vi har. I europeisk sammenheng er Norge alene om å ha denne typen strømstøtteordning til jordbruk og veksthus.

Med hilsen

Sandra Borch