Svar på skriftlig spørsmål om strømstøtte ved vinterlagring av grønnsaker

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om strømstøtte ved vinterlagring av grønnsaker.

Svar på spørsmål nr. 2716 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om strømstøtte ved vinterlagring av grønnsaker

Jeg viser til spørsmål nr. 2716 fra representanten Rasmus Hansson:

«Høye strømpriser gjør at vinterlagring av grønnsaker kan bli ulønnsomt for norske grønnsaksprodusenter. Hva vil statsråden gjøre for å unngå at høye strømpriser gjør at bønder velger å pløye gode norske grønnsaker ned i jorda framfor å lagre og selge dem?»

Primærprodusenter i jordbruket og veksthus fikk, som eneste næring, strømstøtte fra desember 2021. Formålet med strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen er å bidra til at norsk matproduksjon og norsk produksjon i veksthus opprettholdes på tross av de ekstraordinært høye utgiftene til strøm. For husholdninger er maksimalgrensen for kompensasjon 5 000 kWt per husholdning per måned. Maksimalgrensen på 20 000 kWt per foretak per måned for jordbruksnæringen ble satt etter innspill fra jordbruksorganisasjonene, og skulle dekke et rimelig og normalt strømforbruk for både næring og privat forbruk på et «vanlig» gårdsbruk. For støtte til veksthus og vanningslag er det ingen maksimalgrense.

Denne regjeringen har valgt å prioritere produksjonskostnadene for primærprodusentene. Strømutgifter til pakkeri- og lagervirksomhet faller således utenfor strømstøtteordningens virkeområde.

Jeg har stor forståelse for frustrasjonen hos dem som har høye strømutgifter i tilknytning til lager- og pakkerivirksomhet. Jeg vil i den sammenheng vise til det arbeidet som nå pågår med å vurdere tiltak for næringslivet.

Med hilsen

Sandra Borch