Forsiden

Svar på spørsmål om Vest-Sahara

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om et skip på vei til Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 675 (2022-2023).
Datert 09.12.2022

Fra representanten Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren:
Norge har offisielt frarådet handel og annen næringsvirksomhet i Marokansk-okkuperte Vest-Sahara siden 2007, for å forhindre brudd på folkeretten, og i tråd med FN-arbeidet for å bidra til en løsning på konflikten.

På tross av dette er det norske skipet Heenvliet på vei til Vest-Sahara med beregnet ankomst 11. desember, ifølge Bergens Tidende 8. desember. Hva mener utenriksministeren om slike brudd på Norges offisielle frarådning?

Utenriksministerens svar:
Norske myndigheter er opptatt av å unngå handlinger som kan oppfattes som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. Norges «føre-var»-holdning ligger derfor fast. Dette i form av en generell fraråding mot handel, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med saharawienes interesser og følgelig kan bidra til brudd på folkeretten.

Marokko utøver ikke internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, og har dermed i utgangspunktet ikke rett til å utnytte Vest-Saharas naturressurser som om de var deres egne.

Vår fraråding er en klar oppfordring til private aktører om å utvise forsiktighet og samfunnsansvar når de vurderer sitt engasjement i Vest-Sahara. Det er samtidig viktig å være klar over at frarådningen ikke utgjør et bindende pålegg til næringslivet.

Det foreligger ikke noe rettslig bindende forbud mot eksport og næringsvirksomhet rettet mot Vest-Sahara, og heller ikke FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side som innebærer eksportrestriksjoner eller andre former for restriksjoner knyttet til næringsvirksomhet.