Svar på spørsmål om humanitær støtte til Pakistan

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (Høyre) om regjeringen planlegger ytterligere humanitær støtte til Pakistan som følge av flomkatastrofen i landet.

Skriftlig spørsmål nr. 2791 (2022-2023).
Datert 01.09.2002

Fra representanten Ine Eriksen Søreide (H): 
Planlegger regjeringen ytterligere humanitær støtte til Pakistan som følge av flomkatastrofen i landet?

Utenriksministerens svar:
Flommen i Pakistan er dramatisk. Landet er igjen utsatt for en klimakatastrofe som påvirker millioner av mennesker. FN legger til grunn at over 30 millioner mennesker er rammet av flommen, hvorav halvparten er barn. Flommen har ødelagt eller skadet over 18,000 skoler og over en million hjem, og behovene for mat, rent vann og husly er store. Det er stor bekymring for de langsiktige psykososiale skadevirkningene av flomkatastrofen i Pakistan, spesielt for barn som ikke lengre har tilgang på skoletilbud. Disse vil også ha behov for beskyttelse.

Norge bidrar både med humanitær bistand i denne akutte fasen og langsiktig utviklingsbistand til kvinner og barn i de flomutsatte provinsene. Den norske bistanden går via FN, Røde Kors-bevegelsen og ikke-statlige organisasjoner. Så langt har regjeringen bidratt med 25 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet og matsikkerhet. Vi vil bidra med ytterligere humanitær støtte i forbindelse med flomkatastrofen i Pakistan slik at totalbeløpet blir på om lag 80 millioner kroner.

I tillegg er Norge blant de landene som gir mest kjernestøtte til flere av FN-organisasjonene som er operative i Pakistan og som bidrar til å hjelpe ofrene av flomkatastrofen. Kjernestøtte gir våre partnere forutsigbarhet og muligheten til å kanalisere ressurser dit de trengs mest. Dette er særlig viktig i en akutt krisesituasjon som denne.