Svært viktig at verden møtes akkurat nå

Verdens største og viktigste politiske møteplass – høynivåuka i FNs generalforsamling – finner sted mellom 18. og 22. september i New York.

– I en verden som preges av Russlands brutale krig mot Ukraina og økende konkurranse mellom stormaktene er internasjonalt samarbeid nødvendig. Vi trenger tillit og samarbeidsvilje mellom land, Derfor er FNs generalforsamling så viktig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre leder den norske delegasjonen.
Statsminister Jonas Gahr Støre leder den norske delegasjonen. Foto: UN Mission of Norway/Pontus Höök.

Statsminister Jonas Gahr Støre leder den norske delegasjonen. I tillegg deltar utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Temaet for generalforsamlingen er å gjenoppbygge global solidaritet og tillit, og innsatsen for bærekraftsmålene for å sikre fred, framgang og utvikling for alle. Bakteppet er en mer motsetningsfylt verden, der Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina forsterker storpolitiske skillelinjer og undergraver internasjonalt samarbeid og felles løsninger. 

– Slike møter er avgjørende for å sikre oppslutning om fellesskapsløsningene. Ikke minst med land i det globale sør som føler seg fanget i kryssilden mellom stormaktene. Her har land som Norge en viktig rolle å spille, sier Støre.

Menneskerettighetene og kvinners rettigheter, særlig retten til å bestemme over egen kropp, er under økende press. Sårbare grupper gjøres til mål for politisk forfølgelse. Den norske delegasjonen vil delta på en rekke møter og arrangementer under høynivåuka der menneskerettighetene står i sentrum. Årets Trygve Lie-symposium, ledet av utenriksminister Huitfeldt, vil markere 25-årsjubileet for FN-resolusjonen om menneskerettighetsforsvarere og fokusere på den viktige rollen sivilt samfunn spiller i en stadig mer polarisert verden.

– Vi ser urovekkende tegn til tilbakegang på sivile og politiske rettigheter, kvinners rettigheter og skeives rettigheter verden over. For meg er det avgjørende å bidra så godt jeg kan til å bremse, og etter hvert snu, denne utviklingen, sier Huitfeldt.

Voksende fattigdom, økende matusikkerhet, og tilbakegang på flere viktige utviklingsindikatorer, preger tonen i den globale samtalen. FN spiller en avgjørende rolle i den globale utviklingsinnsatsen, og Norge kanaliserer store deler av bistandsbudsjettet gjennom FN-organisasjoner.

– Norge er en viktig bidragsyter til internasjonalt utviklingsarbeid, som nyter stor tillit blant land i sør. Vi må bruke ressursene våre der de trenges mest. Samarbeidet med FN om matsikkerhet vil være en viktig prioritering for meg under høynivåuka, sier utviklingsminister Tvinnereim.

Den norske delegasjonen reiser til New York med fire klare prioriteringer. Den skal styrke dialogen med land fra det globale sør. Den skal fremme de utviklingspolitiske prioriteringene i Hurdalsplattformen, ikke minst matsikkerhet, kvinners rettigheter og global helse. Den skal jobbe for fred og forsoning, ikke minst i Midtøsten og mellom Israel og Palestina. Og den skal løfte fram klima- og miljøsaken ved å rette søkelyset mot den tette sammenhengen mellom klima og utvikling.

– Klima-, natur- og forurensingskrisene utgjør en stor trussel mot utvikling, særlig for de fattigste og mest sårbare landene. I New York vil jeg jobbe for høyere ambisjoner for å løse disse krisene, og for at ambisjonene følges opp av handling fram mot klimatoppmøtet senere i høst, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Spesielt for årets høynivåuke er de mange toppmøtene som arrangeres. Statsministeren vil blant annet tale under det mest profilerte av dem, toppmøtet om bærekraftsmålene, og under toppmøtet om finansiering for utvikling. Utenriksministeren leder et toppmøte om prøvestansavtalen.

Global helse er fokus for toppmøtene om pandemibekjempelse, universell helsedekning, og tuberkulosebekjempelse. Helse- og omsorgsministeren og utviklingsministeren vil begge bidra aktivt under disse møtene for sikre at verden er bedre rustet i møte med kommende helsekriser enn den var før covid-pandemien.

– Jeg er opptatt av globalt helsesamarbeid om pandemiberedskap og universell helsedekning. Norsk beredskap er avhengig av velfungerende internasjonale systemer og styrking av helsesystemer i alle land. Jeg ser også frem til å diskutere eksportmuligheter for norsk helsenæring som er en viktig næring for Norge, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Under høynivåuka vil det bli lagt ut daglige rapporter på regjeringen.no, med utvalgte høydepunkter fra programmet til den norske delegasjonen.  Mange møter i Generalforsamlingen strømmes også direkte på nettet.