Tale på mottaksseremonien for de første F-35 kampflyene

Statsminister Erna Solbergs tale på mottaksseremonien for de første F-35 kampflyene på Ørlandet flystasjon, 10. november 2017.

Sjekkes mot fremføring

Deres majestet, kjære alle sammen,

And to our international guests, welcome to Ørland Air Force Station.

I am so glad that you have been able to join us here today.

I am now going to continue in Norwegian, but I have been assured that an English translation is available.

I dag markerer vi en viktig milepæl for norsk forsvarsevne: Vi mottar kampflyet F-35 i Norge.

Vi har et forsvar først og fremst for å hindre at Norges suverenitet blir utfordret.

Prisen for å utfordre vår suverenitet skal være høyere enn noen er villige til å betale.

Det får vi til ved å ha et sterkt og troverdig forsvar.

Anskaffelsen av kampflysystemet F-35 er den største investeringen i fastlands-Norges historie. Vi gjør denne investeringen fordi F-35 vil tilføre Forsvaret kapasiteter vi aldri tidligere har hatt.

F-35 vil styrke hele Forsvarets kampkraft og dermed vår forsvarsevne.

For at kampflyet F-35 skal virke i og for hele Forsvaret, kreves det investeringer i hele forsvarsstrukturen.

Denne regjeringen har styrket Forsvaret betraktelig. Forsvarsbudsjettene har økt, og langtidsplanen for Forsvaret innebærer at budsjettene skal bli større i årene fremover.

Vi skal anskaffe nye ubåter og kystvaktskip til Sjøforsvaret, nye stridsvogner, artilleri og langtrekkende presisjonsvåpen til Hæren og maritime overvåkningsfly til luftforsvaret.

Norge er NATO i nord.

Norsk sikkerhet er tuftet på vårt NATO-medlemskap. Kampflyet F-35 er et fellesprosjekt.

At Norge deltar i dette prosjektet gir oss bedre evne til samvirke med andre NATO-land, samtidig som det gir oss kapasiteter vi aldri kunne skaffet på egenhånd. Det illustrerer verdien av alliansen vi er en del av, og at vi tar vår del av ansvaret for å sikre NATO moderne og gode kapasiteter.

Fellesprosjektet F-35 gir også norsk industri store muligheter. Nå som 8 prosent av 3200 fly er produsert, har norsk industri allerede sikret kontrakter til flere milliarder kroner.

Det viser at norsk industri kan konkurrere med de fremste i verden på teknologi og kompetanse.

For regjeringen er dette et viktig satsingsområde. Også i fortsettelsen vil norske bedrifter konkurrere om kontrakter innenfor F-35 programmet.

Forsvaret er på mange måter en forsikring – en vi håper å aldri måtte bruke.

Troverdig avskrekking, ved hjelp av et troverdig og kapabelt forsvar, sammen med gode allianser, er avgjørende for vår sikkerhet.

Et enstemmig Storting vedtok anskaffelsen av F-35. Det sier noe om hvor viktig den er, og hvor godt forankret Forsvaret er i befolkningen. Dette legger regjeringen til grunn for den videre styrkingen av Forsvaret.

Det er våre grunnleggende verdier og selve demokratiet vårt – F-35 og Forsvaret skal beskytte. Til syvende og sist er det vårt samfunn og vår suverenitet som står på spill. Det må vi aldri glemme.

Derfor vil jeg takke alle dem som har bidratt til at vi i dag kan ta imot de første av våre nye kampfly.

Alle dem som har stått utrettelig på i Norge, USA og i våre partnerland. Men først og fremst vil jeg takke alle dere i forsvaret, som hver dag står på for å sikre vår frihet og selvstendighet.

Takk, og gratulerer med dagen!