Tale ved tv-dramakonventet på Losby gods

Holdt 9. januar 2014, Losby gods, Lørenskog.

Holdt 9. januar 2014, Losby gods, Lørenskog.

(Skriftlig versjon. Kan avvike fra talen som ble holdt.)

Kjære alle sammen, kjære jubilant,

Takk for invitasjonen til å åpne årets TV- dramakonvent. Jeg er veldig glad for å kunne være her i dag. Dere er en av de mest spennende bransjene i kulturlivet for tida.

For det sies at vi er inne i tv- dramaets storhetstid. Aldri før har det blitt produsert, vist og konsumert mer drama. Tv-serien er den nye dramatikken.  Sjelden har det vært mer attraktivt å lage gode fortellinger for hjemmeskjermen. Og det er i stor grad TV- dramaet som skaper folks felles visuelle hukommelse nå for tida.

Dette er også tilfelle i Norge.

Tv-seriene gir oss kunnskap om egne røtter og innsikt i andres verdier, kulturer og måter å leve på. På denne måten samler tv- drama folk. Og det er gjennom tv-drama at det store norske publikum opplever nyskrevet norsk dramatikk, norske historier og norske skuespillere. 

Mange norske tv- dramaer speiler tida vi lever i. Derfor skaper de også debatt.

Et ferskt eksempel på dette er den engasjerte diskusjonen i forrige uke etter ”Mammon”- premieren på NRK.

Mange seergrupper var raskt på banen med mer og mindre skarp kritikk av NRKs siste storsatsing. Særlig journalistene var høylydte. Når ens egen bransje blir portrettert, blir kanskje blikket ekstra kritisk.

Denne debatten viser tydelig tv- dramaets viktige funksjon og sentrale posisjon i kultur- og samfunnslivet. Og ikke minst vil jeg tro den er med på å gjøre det norske publikummet nysgjerrig. Jeg skjønte i hvert fall fort at denne serien må jeg forsøke å få med meg.

På åttitallet var det finsk fjernsynsteater som herjet på NRK. Hvor samlende dette egentlig var, er jeg noe usikker på. Kontrasten er i hvert fall stor til det tilbudet av tv- drama vi står overfor i dag. Det store mangfoldet av kvalitets-tv-serier gjør seerne godt vant og mer kresne. Det stilles høyere krav til tv-serieskaperne i kampen om publikum. Det spørs derfor om dystre, finske dramaer som utspiller seg i og utenfor badstua, hadde fått gå i år etter år i dag.

Det er ikke lenger slik at filmen går tv-serien en høy gang når det gjelder popularitet og kvalitet. Nå er det tvert imot tv-serien nå blitt som er mulighetens medium. De største regi- og manustalentene trekkes stadig oftere mot serieformatet.

HBO, AMC, Netflix, Showtime, BBC, og så videre og så videre. Alle kjemper om å lage de beste seriene. Og ikke minst har våre naboer i SVT og DR produsert kritikerroste serier på løpende bånd.

I Danmark har serier som Borgen og Forbrytelsen høstet internasjonal suksess. Tett fulgt av høstens store favoritt blant det norske tv- publikummet, nemlig Broen. I hele fjor høst satt over en halv million nordmenn klistret foran skjermen på mandagskveldene for å følge Saga og Martin i deres jakt på gjerningsmannen. På min tur til London i begynnelsen av uken ble disse seriene nevnt av flere jeg møtte.

Norske kritikere liker å vifte med danske, svenske og amerikanske serietitler når de tar for seg norsk dramaproduksjon.

Den norske debatten om tv-dramaets framtid viser hvor viktig sjangeren er for folk. Og den viser at dere er en bransje med høy yrkesstolthet og ærekjærhet.
For én ting er sikkert: Vi må ta det norske TV-publikummets voksende appetitt på kvalitetsdrama på stort nok alvor.

Målet for norsk drama må være at historiene som fortelles er så originale og appellerende som mulig. Får man den norske befolkningen til å benke seg foran skjermen når de hører ordet ”norsk tv-drama”, da har man i hvert fall lykkes.  

Målet er altså mer og bedre norsk tv- drama.

Men hvordan måler vi det? Hva er egentlig kvalitet? Og hvem definerer kvalitet?

Dere må tørre å diskutere kvalitetsbegrepet. Jeg er veldig opptatt av at utviklingen i kvaliteten i det norske kulturlivet, også når det gjelder tv-drama, må starte nedenfra. Det er dere som lever av å skape, det er dere som vet når det svinger, og det er dere som vet hva som skal til for å gjøre suksess. Innovasjon utvikles nedenfra.

I den forbindelse vil jeg si at jeg synes det er veldig positivt at den private finansieringen av norsk tv- drama øker betraktelig. Det betyr at også kommersielle aktører har troen på bransjen. Det er viktig. Ta det positivt!

Og får man til suksess over tid, vil beslutningstakerne se at norsk drama blir et konkurransefortrinn for tv-kanaler. Dermed vil flere penger komme.

I tillegg kommer selvsagt tilskuddene fra NFI, som skal opprettholde en bred dramaproduksjon i Norge.

I diskusjonen om norsk tv- drama kommer vi ikke utenom NRK. I tillegg til å skape mange dramaserier selv, har rikskringkasteren også stor påvirkning på eksterne produksjonsselskaper. NRK forvalter store offentlige midler på vegne av fellesskapet. Den er et utstillingsvindu og en sentral oppdragsgiver.

Derfor er det viktig at vi diskuterer NRKs rolle.

Jeg har tidligere annonsert at regjeringen vil se på NRKs rolle som allmennkringkaster. Vi ønsker å gå opp grensene, men også se på finansieringsformer. Målet er et sterkt NRK med klare grenser. Derfor må vi kanskje tenke nytt.

Jeg mener at et nytenkende NRK er en forutsetning for bredde og kvalitet i tv-tilbudet, også når det gjelder dramaserier. Derfor er det så avgjørende at NRK ikke stagnerer.

Gode diskusjoner bidrar til nødvendig utvikling. Vi skal aldri være redde for å ta diskusjonene. Jeg er åpen og ønsker konstruktive innspill.

Som alle her i dag trolig er godt kjent med, planlegger vi en bred gjennomgang av den norske filmbransjen. Resultatene av denne gjennomgangen tar vi sikte på å legge frem i en stortingsmelding neste år. Her vil vi selvsagt se på hvordan vi best mulig skal legge til rette for god dramaproduksjon i Norge.

Det er viktig for meg å lytte til erfarne bransjefolk. Kritisk og god debatt i åpne rom er etter min mening helt essensielt for å finne frem til de beste og mest effektive tiltakene. Jeg vil derfor invitere den norske tv- dramabransjen til et diskusjonsmøte på mitt kontor. Jeg er lutter øre og gleder meg til gode og konstruktive innspill fra dere som vet hvor vi bør gå.

Innledningsvis sa jeg at tv- dramaets storhetstid er nå. Og det kan det ikke være særlig tvil om at dette stemmer: I romjula presenterte Aftenposten ”den ultimative tv- serieguiden for 2014”. Med nærmere 30 seriepremierer på tv og strømmetjenester i ukene som kommer blir det hard kamp om seerne.  

Hvem som vinner, er det publikum som bestemmer. Avgjørende er ikke bare innhold og innpakning, vel så viktig vil nok leveringen være.

I 2014 vil strømmetjenestene for alvor gå til angrep mot de tradisjonelle tv- kanalene. Og kvalitetsdrama sies å være deres sterkeste våpen. Krigen er i gang!

Før jeg avslutter, vil jeg gjerne gratulere dere alle med 10-års jubileum her på Losby.

Dere startet med en ambisjon om å ta hjem en Emmy - statuett til Norge innen 2007.

Det er ennå ikke blitt Emmy, men vi nærmer oss. Flere nominasjoner har det uansett blitt. Men ikke minst har vi fått en vesentlig økning av kvaliteten på norsk tv- drama i alle ledd. Det er uansett det viktigste.

Mye av dette er takket være et ønske om å være åpne og lære av hverandres erfaringer. Og nettopp derfor er arenaer som dette så viktige.

Behovet for å diskutere og utveksle erfaringer i slike fora som her i dag, vil fortsatt være stort. Og som en klok person en gang sa: ”Det er bedre å debattere en viktig sak uten å fatte vedtak, enn å vedta den uten debatt”. 

Jeg ønsker dere et godt og inspirerende konvent.

Til toppen