TBU utsetter endelig rapport om inntektsoppgjøret

TBU har besluttet å utsette arbeidet med den endelige utgaven av Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 til juni.

Etter at årets tariffoppgjør ble utsatt til august, har Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)  besluttet å utsette arbeidet med den endelige utgaven av Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 til juni.

Det er ikke fastsatt en dato for publisering ennå.

Den foreløpige hovedrapporten om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 (datert 18. februar) finner du her: