Nyheter

Tettere forsvarssamarbeid mellom Norge og Tyskland styrker NATO og Europas sikkerhet

H.K.H. Kronprinsen åpnet forsvarsindustrikonferansen “Norwegian - German Business Summit - a strongpartnership within the defence industry” i München 7. november. Forsvarsindustrikonferansen arrangeres i samarbeid med FSi og Innovasjon Norge.

Temaet for konferansen er norsk-tysk forsvarsmateriell og –industrisamarbeid og hvordan dette bidrar til å styrke NATOs, Tysklands, og Norges forsvarsevne. 240 norske og tyske deltakere var til stede på konferansen Det ble dessuten arrangert en gallamiddag av Bayerns ministerpresident dr. Markus Söder. 

H.K.H Kronprinsen åpnet konferansen
H.K.H Kronprinsen åpnet konferansen Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret


Samarbeidet med Tyskland styrker norsk forsvarsindustri og gir verdiskaping og arbeidsplasser
– Tyskland er vår viktigste europeiske partner for samarbeid om forsvarsmateriell og en stor og viktig alliert i NATO. Historisk har Norge anskaffet mye materiell fra tysk forsvarsindustri. Det omfatter bl.a. stridsvogner, ubåter, håndvåpen, pansrede og andre militære kjøretøyer og missiler, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

– I løpet av to år har Norge inngått to kontrakter med en ramme på totalt nærmere 60 milliarder kroner for å anskaffe nye stridsvogner og ubåter. Norge og Tyskland skal også utvikle neste generasjons langtrekkende presisjonsvåpen sammen. Anskaffelsen av neste generasjons ubåter er etablert som et strategisk samarbeid om drift- og vedlikehold av ubåtene gjennom hele levetiden, noe som gir arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, sier Gram. 

I Høynivåpanelet under konferansen deltok forsvarsminister Bjørn Arild Gram, viseminister Thomas Hitschler, leder at Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Ine Eriksen Søreide og hennes kollega i Bundestag Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
I Høynivåpanelet under konferansen deltok forsvarsminister Bjørn Arild Gram, viseminister Thomas Hitschler, leder at Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Ine Eriksen Søreide og hennes kollega i Bundestag Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret


Tyskland deltar aktivt på øvelser i Norge og hadde 10 000 personell ifm. Trident Juncture i 2018 og det deltok 450 personell under øvelse Cold Response i mars 2022.

Det norsk-tyske samarbeidet om anskaffelse og levetidsunderstøttelse av identiske ubåter er unikt i internasjonal sammenheng. Stordriftsfordelene ved felles anskaffelse og understøttelse medfører også reduserte kostnader knyttet til materiellforvaltning, trening og øving, drift, vedlikehold, oppdateringer og oppgraderinger. 

H.K.H. kronprins Haakon sammen med deler av den norske delegasjonen og representanter for leverandøren Krauss-Maffei Wegmann (KNDS Deutschland)
H.K.H. kronprins Haakon sammen med den norske delegasjonen og representanter for leverandøren Krauss-Maffei Wegmann (KNDS Deutschland) Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Besøk hos stridsvognsprodusenten av Leopard 2
Etter åpningen av forsvarsindustrikonferansen besøkte den norske delegasjonen med H.K.H. Kronprinsen og Gram Krauss-Maffei Wegmann (KNDS). Norge skal anskaffe 54 nye stridsvogner til Hæren av Leopard 2. Produsenten KNDS vil levere de første nye norske stridsvognene fra 2025. 

Norges nye stridsvogn demonstreres hos leverandør Krauss-Maffei Wegmann (KNDS Deutschland) utenfor Munchen
Norges nye stridsvogn demonstreres hos leverandør Krauss-Maffei Wegmann (KNDS Deutschland) utenfor Munchen Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Stridsvognsystemet som Norge har kjøpt ble vist fram i München og demonstrert i praksis hos stridsvognprodusenten og viste det norsk-tyske forsvarssamarbeidet i praksis. Stridsvognen Leopard 2 er også en av de viktigste donasjonene fra Tyskland og Norge til Ukraina. KNDS støtter også Ukraina med opplæring i og vedlikehold av stridsvogn-systemet.
– På samme måte som ubåter for Sjøforsvaret er stridsvogner et hovedkampsystem i Hæren som det er ønskelig å bygge et strategisk samarbeid med leverandørnasjonen rundt. Parallelt med anskaffelsesprosessen pågår det derfor en myndighetsdialog for å klargjøre hvilke interesser og muligheter som eksisterer for et slikt samarbeid med Norge på sentrale områder som operativt samarbeid, understøttelse og logistikk, og industrielt samarbeid, sier forsvarsministeren.