Tilskudd.no gir mer tid til aktivitet og frivillighet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi vet at det er mange som bruker mye tid på å lete etter penger, og at dyrebar tid som skulle blitt brukt på aktivitet, går bort i jakten på relevante tilskuddsordninger. Det vil vi gjøre noe med. På tilskudd.no samler vi statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted, som gjør søknadsprosessen enklere og mer oversiktlig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Trettebergstuen slår på en cymbal for å markere tilskudd.no for åpnet
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen erklærte tilskudd.no for åpnet under Frivillighetens dag. Foto: CF Salicath / Frivillighet Norge

Lanseringen av tilskudd.no er et viktig skritt på veien mot en enklere og mer oversiktlig hverdag for frivillig sektor. Her kan en frivillig organisasjon finne aktuelle ordninger å søke på som de ikke har visst om før. Eller de kan bruke informasjonen til å finne nye samarbeidspartnere, eller få nye ideer til egne prosjekter og aktiviteter.

– Tilskudd.no synliggjør frivillighetens samlede innsats, reduserer tiden frivilligheten må bruke på å lete etter relevante tilskuddsordninger og bidrar samtidig til en åpen og transparent forvaltning, rett og slett et digitalt kinderegg, sier Trettebergstuen.

– Vi har snakket med mange underveis i utviklingen av denne nye digitale løsningen, og har blant annet fått høre at det er vanskelig å holde oversikt over alle ordninger, og finne nye ordninger som kan være aktuelle. Vi vet også at mange er redde for å gå glipp av penger eller frister, og at de derfor bruker mye tid på å lete og holde seg oppdatert, sier kultur- og likestillingsministeren.

Nettsiden tilskudd.no er utviklet som et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det er virksomhetene som forvalter eller fordeler statlig tilskudd som selv registrerer informasjon på tilskudd.no. I tillegg til å gi en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, gjør tilskudd.no det også enklere å finne frem til hvem som mottar statlig tilskudd og hvordan statlig tilskudd fordeles til ulike typer frivillige organisasjoner rundt om i landet.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen holder tale under Frivillighetens dag.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen holdt tale under Frivillighet Norges arrangement på Sentralen i forbindelse med Frivillighetens dag 5. desember. Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet