Toppmøte om grønt industriløft og batterisatsing

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil satse på storskala batteriproduksjon i Norge som ledd i et grønt industriløft. Fredag holdt regjeringen et toppmøte om regjeringens batteristrategi, med innspill fra bedriftsledere, organisasjoner og andre aktører.

Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre.
Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre inviterte til toppmøte om batteristrategien i forbindelse med regjeringens grønne industriløft. Foto: SMK

Regjeringen vil legge fram en egen batteristrategi før sommeren, og arbeidet er nå i siste fase.

– Norge har fortrinn som gjør at vi kan være best i klassen på batteriproduksjon dersom vi i dag tar de riktige valgene. Denne muligheten skal vi utnytte til å skape verdier og nye grønne arbeidsplasser. Vi har grønn fornybar kraft, viktige råvarer og industriell kompetanse som gjør at vi er godt posisjonert til å bli et attraktivt land for bærekraftig batteriproduksjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

På møtet fredag fikk regjeringen innspill fra bedrifter, vertskommuner, partene i arbeidslivet, miljøorganisasjoner og andre aktører.

– Vi har vært opptatt av å lytte til næringen, kommuner og andre for å kunne sette en tydelig retning for batterisatsingen i Norge. Vi har fått mange gode innspill. Det har også vært viktig for oss å samarbeide tett med Den europeiske batterialliansen. Både etterspørsel og behov for batterier øker enormt på verdensbasis, og vi må være en del av den europeiske batteriverdikjeden, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Batterier kan bli en stor næring fra nord til sør i Norge, og vi har solide forutsetninger for å ta del i hele batteriverdikjeden her til lands.

– Regjeringen vil legge til rette for at vi tiltrekker oss privat kapital som gjør det mulig å etablere batterifabrikker i Norge. Internasjonal konkurransekraft er sentralt i denne sammenhengen. Det handler blant annet om areal, krafttilgang og kompetanse, sier Vestre.

– Regjeringen er opptatt av å skape nye arbeidsplasser, øke eksporten og kutte utslipp med 55 prosent frem mot 2030. Batterier er ett av seks viktige satsingsområder i regjeringens grønne industriløft, der vi vil legge frem et veikart før sommeren, sier statsministeren.

Strategiarbeidet inkluderer flere departementer, og på møtet fredag deltok også klima- og miljøministeren, landbruks- og matministeren, forsknings- og høyere utdanningsministeren, kommunal- og distriktsministeren og statssekretærer i Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.