Toppmøte om havvind

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringens havvindsatsing var tema for et toppmøte på Statsministerens kontor fredag. Deltakere fra næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner kom med innspill om kompetansebehov, strømnett, hva som skal til for å utløse store investeringer og sameksistens med fiskeri og miljø.

Norge kan bli en stor aktør innen havvind. På veien dit er god dialog og godt samarbeid viktig. Tidligere denne uken besøkte jeg, sammen med lederne for LO og NHO, Gulen der arbeidsfolk jobber med å ferdigstille monteringen av verdens største flytende havvindpark. Norge er i siget, og vi skal være utålmodige, men vi skal gjøre forarbeidet grundig når vi nå er i gang med en historisk havvindsatsing, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen har ambisjoner om å tildele arealer med potensial for 30 Gigawatt havvindproduksjon innen 2040. Dette tilsvarer nesten like mye kraft som Norge produserer i dag. Havvindsatsingen skal bidra til rimelig, fornybar og ren kraft til husholdninger og industri.

– For å lykkes med denne industrisatsingen er det viktig med godt samarbeid fra A til Å. Sameksistens er noe Norge som havnasjon har lang erfaring med. Vi skal spille videre på erfaringene og samspillet mellom fiskeri og petroleum på sokkelen. Vi er opptatt av å ha god dialog med alle interessenter for å sikre at vi lykkes med ambisjonen, og at utviklingen skal skje i godt samspill med andre næringer på havet. Møtet i dag var konstruktivt, og jeg har stor tro på denne satsingen, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

På møtet fredag fikk regjeringen innspill fra blant annet kraftprodusenter, leverandørindustrien, kunnskapsmiljøer og miljøorganisasjoner. Kompetansebehov, nett til havs, investeringsvilje og sameksistens var blant temaene som ble diskutert på møtet.

Fra regjeringen deltok også næringsminister Jan Christian Vestre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, i tillegg til statssekretærer fra Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.