Totalberedskapskommisjonens rapport på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt Totalberedskapskommisjonens rapport på høring.

Regjeringen oppnevnte den 21. januar 2022 en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok kommisjonens rapport den 5. juni 2023.

– Totalberedskapskommisjonens rapport er et veldig viktig bidrag i Senterpartiet og Arbeiderpartiet sitt arbeid for å styrke beredskapen og sikre trygghet i hele Norge. Vi må jobbe systematisk med samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar. Vi må sikre at de totale ressursene våre utnyttes på best mulig måte, og at vi er rigget for de mange ulike utfordringene vi som samfunn står ovenfor, både nå og i fremtiden, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Høringen er offentlig, og alle som ønsker kan gi et høringssvar.

– En høringsrunde er viktig for å sikre alle som ønsker det mulighet til å komme med innspill til rapporten og til myndighetenes oppfølging av dem, sier Mehl.

Høringsfristen er 15. oktober 2023.