Nyheter

Tre nye rapporter om styring og finansiering av barnehagesektoren

I forbindelse med utsendelsen av høringsnotatet med forslag til styring og finansiering av barnehagesektoren publiserer Kunnskapsdepartementet tre rapporter som BDO har utarbeidet på oppdrag fra departementet.

Rapportene har inngått som en del av kunnskapsgrunnlaget for høringsnotatet.

 

Økonomiske og juridiske konsekvenser av omstruktureringer

Det har de siste årene vært gjennomført en rekke organisatoriske endringer i den private barnehagesektoren, hvor eiere av barnehagene blant annet har delt virksomheten i egne drifts- og eiendomsselskaper. I denne rapporten har BDO gjennomgått økonomiske og juridiske konsekvenser av denne utviklingen. 

Alternative finansieringsmodeller for driftstilskudd til private barnehager

I dagens finansieringssystem mottar private barnehager et driftstilskudd som er basert på gjennomsnittlige kostnader i kommunale barnehager. Reglene for beregning av tilskudd er nasjonalt fastsatt. I denne rapporten har BDO vurdert alternativer til denne finansieringsformen.

Finansiering og regulering av private barnehagers eiendomskostnader 2016-2021 

I denne rapporten gjennomgår BDO systemet for finansiering og regulering av eiendomskostnader i private barnehager. Rapporten er en oppdatert og utvidet versjon av en rapport som ble publisert våren 2023.