Tredje energimarkedspakke – spørsmål om grunnlovsvurdering

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet ba 9. februar Justisdepartementets lovavdeling vurdere konstitusjonelle sider ved ESAs vedtakskompetanse sett i sammenheng med kravet om den norske nasjonale reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin uavhengighet.

Departementet mottok svaret fra Lovavdelingen tirsdag 27. februar. Svaret ble oversendt Stortinget samme dag.

Les brevet fra OED til Justisdepartementets lovavdeling.

Les svaret fra Justisdepartementets lovavdeling.

Les oversendelsesbrevet til Stortinget.